Welkom in de Hoevenbuurt

Petitie geluids- en fijnstof overlast verbreding A12

Geachte mede wijkbewoner, Al vele jaren zijn er signalen van bewoners over geluidsoverlast aan de noordrand van Gouda vanwege de A12. Inmiddels zijn er door Rijkswaterstaat vooronderzoeken gedaan naar een verdere verbreding van de A12. Een werkgroep, bestaande uit bewoners … ...

Aanvulling op ‘Hoeveblad Groene editie’

Hierbij alvast een aanvulling op het binnenkort te verschijnen Hoeveblad. Het komende Hoeveblad wordt een groene editie met nadruk op groene daken. De gemeente Gouda heeft nog een pot ter beschikking voor subsidie van dit soort daken. Alleen of samen … ...

Het boek 750xGouda

Het unieke boek 750XGouda is verschenen en heeft al veel lovende recensies gekregen. De 750 items in dit boek zijn divers en geven middels recente en historische foto’s, oude documenten en korte teksten een inkijkje in het heden en verleden … ...

Geluidsoverlast A12

Vanaf de jaren 80, dus alweer ruim 40 jaar, worden er door bewoners uit Gouda initiatieven genomen om geluidsoverlast vanaf de A12 te bestrijden. En dit jaar gaan we daar nieuw elan aan geven en is de werkgroep A12 inmiddels … ...

Oproep Energietransitie

Beste dames en heren in de wijk. Het is druk met grote dingen die spelen. In Nederland maar vooral in onze wijk. Verschillende grote projecten als vergroening, energietransitie en A12 spelen maar er zijn vooralsnog weinig mensen die een actieve rol … ...

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

  Vanaf 1 Juli treedt de nieuwe wet Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking. Daartoe moeten wij de statuten nog eens goed bekijken en eventueel aanpassen. Daarom stellen wij deze vraag; is er iemand in de wijk die … ...

750x Gouda

Begin juni verschijnt het unieke boek ‘750x Gouda’. De 750 items in dit boek zijn zeer divers en geven middels recente en historische foto’s, oude documenten en korte teksten een inkijkje in het heden en verleden van straten, monumentale panden, … ...