De speeltuin wordt opgeknapt

Rinus Lasschuyt heeft een paar foto’s van het opknappen van de speeltuin tussen de Deborah Hoeve en de Francisca Hoeve gemaakt.

Response code is 404