Lid worden?

Lid worden van Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven? Het hele gezin is lid voor € 13,00 per jaar. Bij inning per automatische incasso ontvangt u een euro korting.

Stuur een e-mail naar ledenadministratie@12hoeven. nl of vul het onderstaande formulier in. Na verzending ontvangt u een bevestiging van de secretaris.

Gezinsgegevens

Naam (*)

Straat (*)

Huisnummer

Postcode

Telefoon

E-mail (*)

Geboortejaar eventuele kinderen

Wil meehelpen met

BestuurJeugdactiviteitenRedactie Hoeveblad, websiteNatuur en milieuBouwkundeFestiviteitenVeiligheid in de wijkAnders, namelijk:

Automatische incasso

De jaarlijkse contributie bedraagt € 13,00 per gezin. Wij innen graag via automatische incasso. Indien u daarmee instemt bedraagt de contributie € 12,00.

Ik stem in met automatische incasso

Indien ja, uw bankrekeningnummer

Eventuele opmerkingen