Feestdagen wens Sociaal Team Gouda

2020 was een bijzonder jaar. Met onderstaand filmpje kijken we in een minuutje terug op het afgelopen jaar maar ook vooruit naar 2021.

Namens het Sociaal Team Gouda wensen wij u fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling.

Met vriendelijke groet,

Team Communicatie

Sociaal Team Gouda
Postadres Postbus 440, 2800 AK Gouda
Telefoon 088 900 4321 (lokaal tarief)
E-mail communicatie@sociaalteamgouda.nl
Website www.sociaalteamgouda.nl
Bezoek onze facebook.com/sociaalteamgouda
Volg ons op twitter.com/socteamgouda

Hulp gezocht

Hierbij een oproep van de Heer van der Meij om wat hulp bij onderhoud. Contactgegevens Dhr. van der Meij staan vermeld.

De onderdorpel van het kozijn in de schuur is aan het wegrotten, en ik heb een houtbedrijf gevonden dat een nieuwe dorpel voor me maakt (de maten wijken zeer af van wat nu aan dorpels te koop is).
Mijn vraag is: wie kan me helpen aan info over hoe de staanders van het kozijn aan de onderdorpel vastzitten? En hoe de dorpel aan de schuurvloer vastzit? Wie heeft ervaring met gedeeltelijk vernieuwen van het kozijn?
Ik deel ook graag de ervaringen die ik zelf opdoe.

Vriendelijke groet
Leo van der Meij
LH 12
leomeij@gmail.com

Officiële ingebruikname AED Hoevenbuurt

Wat mogen we als leukste en groenste wijk van Gouda trots zijn op het voor elkaar krijgen van het installeren van een AED in onze wijk. Bewoners, leden en niet leden van de Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven, hebben met hun gulle gaven de installatie van de AED op de Francisca Hoeve 17 toch maar mooi voor elkaar gekregen.

Een heuglijk feit waar we als Hoevenbuurt bijzonder trots op mogen zijn. Dat vond Corine Dijkstra, wethouder gezondheidszaken van de gemeente Gouda ook.

Vandaar dat zij meteen bereid was de AED officieel in gebruik te stellen. Dit, vanwege de Coronamaatregelen, kleine evenement heeft inmiddels plaats gevonden op 26 November. Wethouder Corine Dijkstra heeft met het aandraaien van de laatste schroef de AED officieel geïnstalleerd met het uitspreken van de hoop dat de AED nooit van zijn plek hoeft te komen. En daar sluiten we ons van harte bij aan.

Naast complimenten voor het realiseren van het project had wethouder Corine Dijkstra ook een belangrijke oproep aan iedereen in de wijk. En dat is dat mensen in de wijk zich tevens laten scholen in het kunnen reanimeren van eventuele slachtoffers. Een zoekopdracht op Google met de termen ‘cursus reanimeren en AED’ levert voldoende resultaten op van instituten die cursussen verzorgen.

Daarnaast is het van belang dat mensen die reeds kunnen reanimeren zich kenbaar maken bij de hartstichting. Dit kan via de link:
https://www.hartstichting.nl/reanimatie/word-burgerhulpverlener
U meldt zich dan aan als burgerhulpverlener.
Wat doe je als burgerhulpverlener?

 • Als iemand in jouw buurt 112 belt bij een hartstilstand, krijg je een oproep op je mobiel.
 • Je haalt zsm de AED op, op Francisca Hoeve 17.
 • Je gaat zo snel mogelijk naar het slachtoffer toe en reanimeert tot de ambulance arriveert.
 • Je helpt levens redden in jouw buurt.

Naast deze serieuze noot was het officieel in gebruik nemen van de AED gelukkig vooral een vrolijke aangelegenheid waarbij wethouder Corine Dijkstra enkele mensen in het bijzonder in het zonnetje zette:

 • De twee initiatiefneemsters Els Scholten en Goke Bouwens. Deze eminence grises tonen aan waar een goed idee en een warm gevoel voor de wijk allemaal toe kunnen leiden;
 • Mevrouw Cindy Kerkhof voor het ter beschikking stellen van de AED kast;
 • Alle straatcontactpersonen die in hun Hoeve als contactpersoon fungeerden voor de AED actie. Zij hebben er met hun harde werk voor gezorgd dat er een enorm bedrag is opgehaald waarmee niet alleen de aanschaf van de AED is bekostigd maar ook reserveringen zijn gemaakt waarmee het 7 jaar lang inzetbaar zijn van de AED is gegarandeerd;
 • Bestuur en leden van de Bewonersvereniging de Twaalf Hoeven voor hun inzet en het beschikbaar stellen van het ontbrekende budget;
 • Jaap Jense voor het regelen van een korting voor de aanschaf van de AED;
 • Alex Kulik van GouweTech voor het vakkundig installeren van de AED;
 • Familie den Hertog voor het ter beschikking stellen van hun carport voor het installeren van de AED op een mooie, centrale plek in de wijk;
 • Rinus Lasschuyt voor het verzorgen van de professionele foto’s;
 • Bakkerij de Vlaam voor het verzorgen van het bedankje in de vorm van een prachtig hart met AED logo en het logo van de bewonersvereniging;

Het is mooi om te zien hoe in onze wijk goede initiatieven werkelijkheid kunnen maken. Iets waar we trots op mogen zijn en wat hopelijk ook aanleiding zal zijn tot het opstarten van weer volgende initiatieven. Het kan. In onze wijk!

Wij willen nogmaals wethouder Corine Dijkstra bedanken voor het luister bijzetten van deze mijlpaal voor onze wijk.

En iedereen, op wat voor wijze dan ook betrokken bij het realiseren van dit project in onze wijk:

Bedankt!

Om alle foto’s van deze plechtigheid te zien kan je deze link gebruiken:
Foto’s ingebruikname AED

8 december Sirenelunch KerstKahoot!

Hallo allemaal,

Graag willen we jullie uitnodigen voor een digitale ‘Sirenelunch met een KerstKahoot!’ op dinsdag 8 december om 12 uur.
We zouden het heel leuk vinden om jullie, nu het jaar alweer bijna voorbij is en de Kerst nadert, weer even te zien!

Voor diegene die er nog niet bekend mee zijn: Een Kahoot! is een multiple choice-quiz.
De uitleg volgt ter plekke, dus geen zorgen! We loodsen jullie er doorheen. Maar zorg er wel voor dat je je mobiele telefoon in de buurt hebt!

En we willen natuurlijk ook dat we elkaar op deze digitale lunch weer even kunnen spreken!
In tegenstelling tot wat we anders gewend waren is het nu wel nodig om je vooraf aan te melden.

Tot en met woensdag 2 december kan je je aanmelden voor deelname aan de Sirenelunch KerstKahoot!.


Uiteraard ontvangen jullie van ons tijdig een link om deel te nemen op 8 december.

Wij vinden het leuk om jullie op de Sirene lunch te zien.

Hartelijke groeten van,
Chantal Buma, Leander Piet & Denise Beunder, stagiares Sociaal Makelaar,
Tanja van Lit, gebiedsregisseur Gouda Noord
Inez Plompen, Sociaal makelaar Gouda Noord

Goed nieuws en slecht nieuws!

Tja. Daar gaat hij dan. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het ‘slechte’ nieuws is dat we door de hoeveelheid werk die gaat zitten in de verassing die we voor de wijk plannen we het niet redden Sinterklaas te halen.
Maar December is daarna nog lang met Kerst en Oudjaar ook nog in het vooruitzicht. Dus er komt een verassing aan. Het is alleen ook nog een beetje verassing wanneer precies. 2 verassingen dus eigenlijk.

Het andere nieuws is dat er iets in Nederland rond waart dat heet ‘gluurpietjes’. Een initiatief dat lijkt op de berenjacht uit het begin van de corona periode. Bijgaand vindt u een link waar u er meer over kan lezen.

https://www.thuisleven.com/gluurpietjes-landelijk-initiatief-met-speurtocht/

Wellicht een leuk en gezellig buiten initiatief voor de Sinterklaas periode. Uiteraard allemaal binnen de geldende Corona maatregelen maar wij gaan er vanuit dat iedereen daarin de eigen verantwoordelijkheid neemt.

Niet met je lampionnetje langs de deuren!

Beste wijkbewoners, wij willen als bestuur graag duidelijk zijn.

Ons is ter ore gekomen dat mensen van plan zijn de traditie van Sint Maarten op kleine schaal voort te zetten. En dat is natuurlijk aan die initiatiefnemers. En zolang dat binnen de voorschriften van de RIVM gebeurt natuurlijk helemaal prima.

Wij willen hier wel benadrukken dat wij als bewonersvereniging De Twaalf Hoeven geen officieel evenement voor Sint Maarten gaan opzetten. Dus het met zijn allen achter het orgel aanlopen gaat niet door.

Dit omdat wij als bestuur denken dat met deze wijze van viering van Sint Maarten voor de hele wijk het niet mogelijk is te garanderen dat de regels van het RIVM in acht gehouden worden.

Dit even ter informatie.

Wij wensen iedereen natuurlijk wel veel plezier met Sint Maarten!

DAMES EN HEREN WIJKBEWONERS: BEDANKT!

Om in rijm te blijven, de AED hangt.

Dank jullie wel allemaal, gulle buurtbewoners, hartwerkende straat contactpersonen, buurtbewoners die korting regelen en meedenkende installateur. En natuurlijk de bewoners die een plekje in de carport ter beschikking hebben gesteld om de AED te kunnen installeren.

Installeren is inmiddels gebeurd. De AED hangt in de carport bij de Francisca Hoeve 17. De kast is alleen verzegeld dus er hoeft geen code onthouden te worden. Draaien, zegel breken en AED pakken. Dat is de start van het protocol.

We hebben als buurt ruim 3000 euro opgehaald. Dat lijkt ons een super resultaat. Wat hebben we daarvan aangeschaft?

– Een AED, Philips HeartStart;
– Speciale toevoegingen zodat de AED ook veilig bij kinderen gebruikt kan worden;
– Een 7 jarig onderhoud- en servicecontract;
– Reservering om de AED 7 jaren lang te verzekeren in een kast zonder slot;
– Vergoeding stroomkosten voor 7 jaren.

Aan de mensen in de buurt die kunnen reanimeren willen we vragen uzelf op te geven via dit web adres:

https://www.hartstichting.nl/reanimatie/word-burgerhulpverlener

U komt daarmee in een systeem te staan waarbij u via een app wordt gewaarschuwd als iemand in onze buurt een probleem met het hart krijgt. U weet nu ook waar u de AED onderweg kunt oppikken.

Naast de gulle gevers en straat contactpersonen willen we nogmaals de familie den Hertog op de Francisca Hoeve 17 bedanken voor een plekje voor de AED in hun carport. Jaap Jense van Van de Putte Medical voor het regelen van een een korting en Alex Kulik van GouweTech voor het meedenken met en realiseren van de installatie.

Wijkbewoners bedankt! Voor het samen realiseren van dit prachtige en belangrijke project.

OPROEP VRIJWILLIGERS

Beste buurtbewoners, bij sommigen is al ter ore gekomen dat de bewonersvereniging aansluiting zoekt bij wijkteam Plaswijck om buurtbewoners te assisteren met verduurzaming.

Die samenwerking lijkt te lukken en ook het samen optrekken richting de gemeente om subsidie los te krijgen ziet er hoopvol uit.

Er spelen op dit moment 3 concrete projecten / aandachtsgebieden. Te weten:

– Groene daken

– Vloerisolatie

– Duurzame huizenroute

Om deze projecten van de grond te krijgen en om bewoners op langere termijn te assisteren met het verduurzamen van de huizen, zijn wij als bestuur op zoek naar nog enkele vrijwilligers die naast de huidige leden in de werkgroep leefomgeving / duurzaamheid zitting willen nemen om deze projecten handen en voeten te geven en op de wat langere termijn willen blijven helpen advies te verzamelen en uit te brengen aangaande verduurzaming van de huizen in onze mooie wijk.

Wij willen vragen of geïnteresseerden direct met de secretaris in contact willen treden via secretaris@12hoeven.nl.

Wij hopen op enkele geïnteresseerden aangezien het mooie projecten zijn die onze buurt weer verder vooruit helpen.

Namens het bestuur een hele vriendelijke groet,

de secretaris(@)12hoeven.nl

Verkeerssituatie Negenhoeven / Plaswijckweg

Beste buurtbewoners,

door één van onze bewoners uit de buurt is naar voren gebracht dat invoegen op de Plaswijckweg vanaf de Negenhoeven soms een riskante, of in in ieder geval een onoverzichtelijke klus is. Het plaatsen van een verkeersspiegel om beter zich op de aankomende fietsers te hebben, is bijvoorbeeld afgewezen.


Daarom via deze weg de oproep aan mensen die zich kunnen vinden in de stelling dat de verkeerssituatie op het kruispunt tussen de Negenhoeven en de Plaswijckweg verbetering verdient, een melding openbaar gebied te maken via onderstaande link.

https://gouda.slimmelden.nl/#/home

Wellicht als meerdere buurtbewoners zich uitspreken over het risico dat zij zien in de ontstane verkeerssituatie tussen de Negenhoeven en Plaswijckweg, de gemeente zich alsnog genoodzaakt ziet actie te ondernemen.

Namens de bewoners was dit een mededeling van het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Peter van Gameren
Mob: +31 (0)6 52 45 25 97
petervgam@hotmail.com