Bewonersenquête over de plannen energie- en warmtetransitie in de wijk

Beste mede wijkbewoners,

Plannen voor de energietransitie en aardgasvrij maken Gouda
De gemeente Gouda heeft al verschillende onderzoeken gepresenteerd over hoe Gouda aardgasvrij kan worden. Nederland moet namelijk in 2050 aardgasvrij zijn.

Onze wijk als ‘verkenningswijk’
Belangrijk is dat de gemeente Gouda onze wijk Plaswijck (alles met postcode 2804) heeft aangewezen als ‘verkenningsbuurt aardgasvrij’.

De burger in de wijk
We hebben gemerkt dat dit onderwerp veel vragen en reacties oproept bij ‘de’ bewoner in wijk en buurt, zowel positief als kritisch.

Meedenken nodig
Als onafhankelijke en politiek neutrale bewonersorganisatie praten wij daarom graag hierover mee. Wij hebben daarbij uiteraard uw mening nodig om de wijk- en bewonersbelangen goed te kunnen behartigen. Hoe meer draagvlak, hoe meer invloed op proces en uitkomst.

Link naar bewonersenquête
Wilt u daarom net als vorige keren weer met zeer velen onze korte enquête invullen? Dat kan via het formulier op https://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/energietransitie/ . Daar staat ook meer informatie.

Aquathermie uit de Reeuwijkse Plassen voor Plaswijck, Bloemendaal en Gouda Noord …. ?

Ook aanmelden voor onze online sessies
U kunt zich, in de enquête en via deze link, ook aanmelden voor onze online sessies over energietransitie in de wijk voor informatie, vragen en antwoorden.

Nieuwe subsidieregeling bewonersinitiatieven ‘Gezond in Gouda’

Dit jaar gaan wij weer vol enthousiasme aan de slag met de subsidieregeling Gezond in Gouda! Via deze mail wil ik jullie attenderen op deze subsidieregeling. Een subsidieaanvraag kan tot 15 november 2021 worden ingediend. Let op: een aanvraag moet 4 weken voor de te organiseren activiteit binnen zijn.

Gezond in Gouda was oorspronkelijk een 3-jarige regeling, die liep van 2018 t/m 2020, waarbij het doel van de subsidieverlening is de gezondheidsachterstanden voor inwoners van Gouda die in een lage sociaaleconomische positie verkeren te verminderen. Zie voor het landelijke programma en voorbeelden: www.gezondin.nu. De landelijke subsidieregeling is verlengd en daarom hebben we vanaf 2021 een nieuwe lokale regeling met hetzelfde doel. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Het subsidieplafond wordt € 30.000 per subsidiejaar, €10.000 per gebied (Noord, Oost en West) en de subsidiehoogte bedraagt maximaal € 2000 per aanvraag.
 • De beoordeling wordt niet meer uitgevoerd door een beoordelingscommissie in een tendersysteem met een puntenstelsel en rangschikking van onderlinge aanvragen. De beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst aan de hand van de criteria omschreven in artikel 6 (zie subsidieregeling). De beoordeling wordt gedaan door een beleidsadviseur en er volgt een collegiale controle.
 • Het gehele jaar kunnen aanvragen worden ingediend, totdat de middelen uitgeput zijn. Op volgorde van binnenkomst, worden volledige aanvragen in behandeling genomen en beoordeeld. Dit kan totdat het deelplafond (€ 10.000) van het bedrag van het gebied bereikt is.

De nieuwe subsidieregeling en het bijbehorende aanvraagformulier kunt u vinden op: https://www.gouda.nl/direct-regelen/geld-en-werk/subsidie-aanvragen/subsidie-gezond-in-gouda. Vooral organisaties met een aanbod dat een directe bijdrage levert aan een gezonde leefstijl willen we nadrukkelijk uitnodigen een aanvraag in te dienen.

Als je een aanvraag gaat indienen, dan graag alléén gebruik maken van het originele aanvraagformulier op de website! Houd de informatie op het aanvraagformulier beperkt. Kan je er niet voldoende informatie op kwijt, zet de rest in je (beknopte) plan van aanpak. Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van het aanvraagformulier, het plan van aanpak en de begroting. Zorg dat je aanvraag volledig is.

Mochten je een goed idee hebben voor je buurt of wijk, in het kader van ‘gezondheid’, dan kan je een aanvraag indienen voor een max. bedrag van 2000, – euro per initiatief.

Heb je hulp nodig bij het invullen van je aanvraag, bel dan’ de Wijkwijzer’ elke werkdag tussen 14 u en 16 u op telnr: 088-9004321 en vraag een Sociaal Makelaar om mee te denken.

De aanvraag kan t/m 14 november ingestuurd worden, dus (bijna) het hele jaar mogelijk!

Deel deze informatie gerust in je netwerk!

Hartelijke groeten van Inez Plompen (tot 12 maart) en Sebastiaan Boelhouwer

Sociaal makelaars Noord

Feestdagen wens Sociaal Team Gouda

2020 was een bijzonder jaar. Met onderstaand filmpje kijken we in een minuutje terug op het afgelopen jaar maar ook vooruit naar 2021.

Namens het Sociaal Team Gouda wensen wij u fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling.

Met vriendelijke groet,

Team Communicatie

Sociaal Team Gouda
Postadres Postbus 440, 2800 AK Gouda
Telefoon 088 900 4321 (lokaal tarief)
E-mail communicatie@sociaalteamgouda.nl
Website www.sociaalteamgouda.nl
Bezoek onze facebook.com/sociaalteamgouda
Volg ons op twitter.com/socteamgouda

Hulp gezocht

Hierbij een oproep van de Heer van der Meij om wat hulp bij onderhoud. Contactgegevens Dhr. van der Meij staan vermeld.

De onderdorpel van het kozijn in de schuur is aan het wegrotten, en ik heb een houtbedrijf gevonden dat een nieuwe dorpel voor me maakt (de maten wijken zeer af van wat nu aan dorpels te koop is).
Mijn vraag is: wie kan me helpen aan info over hoe de staanders van het kozijn aan de onderdorpel vastzitten? En hoe de dorpel aan de schuurvloer vastzit? Wie heeft ervaring met gedeeltelijk vernieuwen van het kozijn?
Ik deel ook graag de ervaringen die ik zelf opdoe.

Vriendelijke groet
Leo van der Meij
LH 12
leomeij@gmail.com

Officiële ingebruikname AED Hoevenbuurt

Wat mogen we als leukste en groenste wijk van Gouda trots zijn op het voor elkaar krijgen van het installeren van een AED in onze wijk. Bewoners, leden en niet leden van de Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven, hebben met hun gulle gaven de installatie van de AED op de Francisca Hoeve 17 toch maar mooi voor elkaar gekregen.

Een heuglijk feit waar we als Hoevenbuurt bijzonder trots op mogen zijn. Dat vond Corine Dijkstra, wethouder gezondheidszaken van de gemeente Gouda ook.

Vandaar dat zij meteen bereid was de AED officieel in gebruik te stellen. Dit, vanwege de Coronamaatregelen, kleine evenement heeft inmiddels plaats gevonden op 26 November. Wethouder Corine Dijkstra heeft met het aandraaien van de laatste schroef de AED officieel geïnstalleerd met het uitspreken van de hoop dat de AED nooit van zijn plek hoeft te komen. En daar sluiten we ons van harte bij aan.

Naast complimenten voor het realiseren van het project had wethouder Corine Dijkstra ook een belangrijke oproep aan iedereen in de wijk. En dat is dat mensen in de wijk zich tevens laten scholen in het kunnen reanimeren van eventuele slachtoffers. Een zoekopdracht op Google met de termen ‘cursus reanimeren en AED’ levert voldoende resultaten op van instituten die cursussen verzorgen.

Daarnaast is het van belang dat mensen die reeds kunnen reanimeren zich kenbaar maken bij de hartstichting. Dit kan via de link:
https://www.hartstichting.nl/reanimatie/word-burgerhulpverlener
U meldt zich dan aan als burgerhulpverlener.
Wat doe je als burgerhulpverlener?

 • Als iemand in jouw buurt 112 belt bij een hartstilstand, krijg je een oproep op je mobiel.
 • Je haalt zsm de AED op, op Francisca Hoeve 17.
 • Je gaat zo snel mogelijk naar het slachtoffer toe en reanimeert tot de ambulance arriveert.
 • Je helpt levens redden in jouw buurt.

Naast deze serieuze noot was het officieel in gebruik nemen van de AED gelukkig vooral een vrolijke aangelegenheid waarbij wethouder Corine Dijkstra enkele mensen in het bijzonder in het zonnetje zette:

 • De twee initiatiefneemsters Els Scholten en Goke Bouwens. Deze eminence grises tonen aan waar een goed idee en een warm gevoel voor de wijk allemaal toe kunnen leiden;
 • Mevrouw Cindy Kerkhof voor het ter beschikking stellen van de AED kast;
 • Alle straatcontactpersonen die in hun Hoeve als contactpersoon fungeerden voor de AED actie. Zij hebben er met hun harde werk voor gezorgd dat er een enorm bedrag is opgehaald waarmee niet alleen de aanschaf van de AED is bekostigd maar ook reserveringen zijn gemaakt waarmee het 7 jaar lang inzetbaar zijn van de AED is gegarandeerd;
 • Bestuur en leden van de Bewonersvereniging de Twaalf Hoeven voor hun inzet en het beschikbaar stellen van het ontbrekende budget;
 • Jaap Jense voor het regelen van een korting voor de aanschaf van de AED;
 • Alex Kulik van GouweTech voor het vakkundig installeren van de AED;
 • Familie den Hertog voor het ter beschikking stellen van hun carport voor het installeren van de AED op een mooie, centrale plek in de wijk;
 • Rinus Lasschuyt voor het verzorgen van de professionele foto’s;
 • Bakkerij de Vlaam voor het verzorgen van het bedankje in de vorm van een prachtig hart met AED logo en het logo van de bewonersvereniging;

Het is mooi om te zien hoe in onze wijk goede initiatieven werkelijkheid kunnen maken. Iets waar we trots op mogen zijn en wat hopelijk ook aanleiding zal zijn tot het opstarten van weer volgende initiatieven. Het kan. In onze wijk!

Wij willen nogmaals wethouder Corine Dijkstra bedanken voor het luister bijzetten van deze mijlpaal voor onze wijk.

En iedereen, op wat voor wijze dan ook betrokken bij het realiseren van dit project in onze wijk:

Bedankt!

Om alle foto’s van deze plechtigheid te zien kan je deze link gebruiken:
Foto’s ingebruikname AED

8 december Sirenelunch KerstKahoot!

Hallo allemaal,

Graag willen we jullie uitnodigen voor een digitale ‘Sirenelunch met een KerstKahoot!’ op dinsdag 8 december om 12 uur.
We zouden het heel leuk vinden om jullie, nu het jaar alweer bijna voorbij is en de Kerst nadert, weer even te zien!

Voor diegene die er nog niet bekend mee zijn: Een Kahoot! is een multiple choice-quiz.
De uitleg volgt ter plekke, dus geen zorgen! We loodsen jullie er doorheen. Maar zorg er wel voor dat je je mobiele telefoon in de buurt hebt!

En we willen natuurlijk ook dat we elkaar op deze digitale lunch weer even kunnen spreken!
In tegenstelling tot wat we anders gewend waren is het nu wel nodig om je vooraf aan te melden.

Tot en met woensdag 2 december kan je je aanmelden voor deelname aan de Sirenelunch KerstKahoot!.


Uiteraard ontvangen jullie van ons tijdig een link om deel te nemen op 8 december.

Wij vinden het leuk om jullie op de Sirene lunch te zien.

Hartelijke groeten van,
Chantal Buma, Leander Piet & Denise Beunder, stagiares Sociaal Makelaar,
Tanja van Lit, gebiedsregisseur Gouda Noord
Inez Plompen, Sociaal makelaar Gouda Noord

Goed nieuws en slecht nieuws!

Tja. Daar gaat hij dan. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het ‘slechte’ nieuws is dat we door de hoeveelheid werk die gaat zitten in de verassing die we voor de wijk plannen we het niet redden Sinterklaas te halen.
Maar December is daarna nog lang met Kerst en Oudjaar ook nog in het vooruitzicht. Dus er komt een verassing aan. Het is alleen ook nog een beetje verassing wanneer precies. 2 verassingen dus eigenlijk.

Het andere nieuws is dat er iets in Nederland rond waart dat heet ‘gluurpietjes’. Een initiatief dat lijkt op de berenjacht uit het begin van de corona periode. Bijgaand vindt u een link waar u er meer over kan lezen.

https://www.thuisleven.com/gluurpietjes-landelijk-initiatief-met-speurtocht/

Wellicht een leuk en gezellig buiten initiatief voor de Sinterklaas periode. Uiteraard allemaal binnen de geldende Corona maatregelen maar wij gaan er vanuit dat iedereen daarin de eigen verantwoordelijkheid neemt.