Verkeerssituatie Negenhoeven / Plaswijckweg

Beste buurtbewoners,

door één van onze bewoners uit de buurt is naar voren gebracht dat invoegen op de Plaswijckweg vanaf de Negenhoeven soms een riskante, of in in ieder geval een onoverzichtelijke klus is. Het plaatsen van een verkeersspiegel om beter zich op de aankomende fietsers te hebben, is bijvoorbeeld afgewezen.


Daarom via deze weg de oproep aan mensen die zich kunnen vinden in de stelling dat de verkeerssituatie op het kruispunt tussen de Negenhoeven en de Plaswijckweg verbetering verdient, een melding openbaar gebied te maken via onderstaande link.

https://gouda.slimmelden.nl/#/home

Wellicht als meerdere buurtbewoners zich uitspreken over het risico dat zij zien in de ontstane verkeerssituatie tussen de Negenhoeven en Plaswijckweg, de gemeente zich alsnog genoodzaakt ziet actie te ondernemen.

Namens de bewoners was dit een mededeling van het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Peter van Gameren
Mob: +31 (0)6 52 45 25 97
petervgam@hotmail.com

De WijkWijzer van Sociaal Team Gouda

Als sociaal makelaars willen we juist ook in deze tijd zichtbaar en bereikbaar blijven voor onze bewoners en voor hun buurt, zijn wij vanaf maandag 5 oktober met de WijkWijzer gestart.

Wil je meedoen in je wijk, iets betekenen voor je buurt, of heb je een leuk idee voor jouw wijk, wij denken graag met bewoners mee!

Elke werkdag tussen 14-16 uur zitten wij klaar om bewoners te woord te staan. In eerste instantie via de telefoon, en als de coronamaatregelen het toelaten zijn we weer fysiek in de wijken zichtbaar.

Breng dit gerust onder de aandacht bij je buren, naasten, vrienden, vrijwilligers en andere ge√Įnteresseerden!

Duurzaamheidssubsidie voor de Hoevenbuurt

 

 

 

 

Beste mede wijkbewoners,

De gemeente Gouda is een nieuwe duurzaamheidscampagne in de wijken gestart.

Hiervoor zijn enkele subsidies beschikbaar gesteld.

Wij zoeken samen met de bewonersvereniging Twaalf Hoeven medebewoners specifiek uit de Hoevenbuurt die willen meedenken en meedoen hoe deze subsidies beschikbaar kunnen komen voor de Hoevenbuurt en daar ingezet kunnen worden worden.

Ge√Įnteresseerde bewoners vragen wij om dit, graag op korte termijn, kenbaar te maken via contact@bloemendaalplaswijck.nl of via telefoonnummer 06 239 56 999.

Met dank alvast voor uw moeite en met vriendelijke groet,
Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck
in samenwerking met de Energie Coöperatie Gouda

Geluidsoverlast door de A12

Hierbij de reactie aan één van onze bewoners na het aankaarten van de blijvende geluidsoverlast van de A12:

Reactie van Rijkswaterstaat:

“Naar aanleiding van uw vraag eerst een algemene uitleg over geluid vanwege het verkeer op rijkswegen en vervolgens de beantwoording toegespitst op uw situatie.
Geluidmonitoring rijkswegen algemeen
Voor de beheersing van toenamen van geluid langs rijkswegen door bijvoorbeeld verkeerstoename heeft Rijkswaterstaat sinds 2012 een monitoringssysteem om jaarlijks de geluidsituatie langs rijkswegen te toetsen. Ten behoeve van dit monitoringssysteem zijn wettelijk geluidproductieplafonds vastgesteld. Deze plafonds zijn vastgesteld voor fictieve referentiepunten gelegen langs de rijksweg. Jaarlijks worden alle referentiepunten doorgerekend met getelde gemiddelde verkeersgegevens en bij (nadere) overschrijding van het Geluid Productie Plafond (GPP) wordt bekeken of maatregelen noodzakelijk en doelmatig zijn.
De wettelijke normen zijn gerelateerd aan ervaren hinder bij grote populaties, waarbij de balans is gezocht tussen beperking van hinder/bescherming gezondheid versus economische en ruimtelijke ontwikkeling en benodigde kosten voor geluidmaatregelen (doelmatigheid). Dit is een politieke keuze. Rijkswaterstaat doet haar werk binnen de wettelijke bandbreedte waarmee objectiviteit en een landelijke consistente aanpak geborgd worden. De ervaren hinder kan van individu tot individu verschillen, maar kan en mag geen rol spelen bij de door Rijkswaterstaat te treffen geluidsmaatregelen. Alle situaties worden door Rijkswaterstaat langs dezelfde wettelijke maatlat gelegd. Meer informatie over geluid langs rijkswegen en de RWS-brochure ‚ÄėGeluid langs rijkswegen‚Äô kunt u vinden op: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten-regels-en-vergunningen/geluid-langs-rijkswegen

Geluidmonitoring A12 ter hoogte van de wijk Bloemendaal
Uit de geluidmonitoring in de afgelopen jaren is gebleken dat er op de A12 ter hoogte van o.a. Reeuwijk sprake is van dreigende overschrijdingen van de vastgestelde geluidproductieplafonds. Reden is de groei van het wegverkeer. Als gevolg hiervan is het toepassen van een bronmaatregel in onderzoek geweest. Het toepassen van een nog stiller type wegdek van tweelaags zeer open asfaltbeton is doelmatig gebleken. Hiermee wordt de geluidsbelasting met circa 1,5 tot 2 dB verlaagd. Voor het aanbrengen van dit wegdek is het groot onderhoud van de A12 naar voren gehaald. Momenteel is dit in 2024 gepland. Momenteel is door de Corona pandemie en de wettelijke snelheidsverlaging tot 100 km/u overdag een lichte verbetering opgetreden in de geluidssituatie op de rijkswegen. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor het uitvoeringjaar 2024.”

Als bewonersvereniging de Twaalf Hoeven zullen we ons beraden op verdere stappen, in samenspraak met wijkteam Plaswijck.

Week tegen de Eenzaamheid in Gouda

Hieronder vinden¬† jullie een veelzijdige overzicht aan activiteiten in Gouda tijdens de ‚ÄėWeek tegen de Eenzaamheid‚Äô.

Download the PDF file .

Deze themaweek vindt dit jaar plaats van 1 t/m 8 oktober. Onze collega Berthie Melissen heeft een prachtig totaaloverzicht gemaakt voor geheel Gouda.

Er staan een aantal reguliere activiteiten op, een aantal acties speciaal voor deze themaweek en een aantal nieuwe activiteiten die wekelijks voortgezet zullen worden. Voor ieder dus wat wils!

Uiteraard benadrukken wij dat op iedere locatie de Coronaregels in acht worden genomen en ook de RIVM maatregelen worden toegepast. Vandaar dat van tevoren aanmelden belangrijk is bij diverse activiteiten.

Wij hopen van harte dat jullie deel zullen nemen aan de activiteiten, juist in deze pittige Coronafase, waarin eenzaamheid nog meer de kop op steekt.

Namens de sociaal makelaars: Tot ziens!

Berthie Melissen, Anne-Marieke van Gameren, Inez Plompen, Sebastiaan Boelhouwer en Chantal Geul

Stichting Goudse Kamermuziek Concerten

Geachte Concertbezoeker,
De Goudse Kamermuziek Concerten gaan weer van start!

Zaterdagavond 12 september om 20:00 uur openen wij het nieuwe seizoen van de Goudse Kamermuziek Concerten met een fraaie selectie van fantastische filmmuziek gecomponeerd door de grootste componisten uit de filmgeschiedenis.

Ennio Morricone, John Williams, Hans Zimmer, maar ook Mozart, Piazzolla, Rota, Shostakovitch en Schubert.
Met het overlijden van Ennio Morricone, twee maanden geleden, is dit concert tevens een eerbetoon aan deze gelauwerde componist.

Voor meer informatie, kijk op onze website door hier te klikken!

!!! Update AED !!!

Beste bewoners, even een korte update over de AED actie.

Allereerst bedankt allemaal voor de gulle giften. Het streefbedrag is ruimschoots behaald. Dus allemaal hartelijk dank daarvoor.

Alles bij elkaar ziet het ernaar uit (beetje een slag om de arm nog, we zijn nog in gesprek en er is nog niet getekend) dat we voor 7 jaar een AED kunnen ophangen, inclusief alle onderhoud en vervanging van pads na gebruik. En daar worden dan ook de pads voor kinderen bij geleverd.

Dus, de AED gaat er hoe dan ook komen. De deal ziet er goed uit. Precieze details volgen later.

Nogmaals dank voor de gulle giften!