Algemene Leden vergadering

vooraankondigingalv2017

Op 22 maart 2017 Algemene Ledenvergadering. Het is belangrijk dat de bewoners komen, omdat er een aantal belangrijke dingen op de agenda staan, waaronder de bestuurswisseling.

Gezocht

Wij zoeken nog steeds naar nieuwe bestuursleden!

Inning contributie 2016

Bericht van de penningmeester

Inning contributie 2016

contributie2016

De inning van de contributie over 2016 zal in week 45 plaatsvinden.

Het bedrag zal in week 45 automatisch van uw rekening worden afgeschreven of u ontvangt in week 45 de contributiebrief.

 

Jeu de boulesbaan

GoodNews

Goed nieuws! Deze week hebben we dan eindelijk de € 3000,- ontvangen die begin dit jaar door het Oranjefonds (buurt cadeauprijs) is toegekend.
Eerder is al beslist dat we van het geld een jeu de boulesbaan aan gaan leggen naast de buurttuin EH/GH, er een betonnen tafeltennistafel kan worden aangeschaft en we de buurt kleurrijker willen maken door er veel meer bloembollen in te poten.

We zijn nu op zoek naar:
– bewoners die de handen uit de mouwen willen steken en willen meehelpen met de aanleg van de jeu de boulesbaan;
– bewoners die het voortouw willen nemen voor plaatsbepaling en draagvlak voor de tafeltennistafel en het onderhoud van de directe omgeving hiervan! ;
– bewoners die (liefst samen met veel kinderen) willen helpen bij het poten van de bollen.

24 september is het nationale burendag. Bij voldoende animo een mooi moment om met de aanleg van de baan te starten.

JeudeBoules

25 september is de jaarlijkse vossenjacht in de buurt. Een mooie gelegenheid aan te geven of je mee wilt helpen met het poten van de bloembollen. Aanschaf en datum moeten nog nader geregeld worden.

bloembollen

Voor de locatiebepaling van de tafeltennistafel (er is eerder als geschikte locatie gesproken over het driehoekig stukje gras tussen EH en GH , maar er zijn er ongetwijfeld meer) geldt dat er ook nog met de gemeente moet worden overlegd. Voor deze locatie zal dan een contract moeten worden opgesteld waarin tussen gemeente en vereniging afspraken worden gemaakt over beheer / onderhoud. Net als bij de buurttuinen en andere (groene) initiatieven het geval is.

Tafeltennistafel

Wil je helpen met de jeu de boulesbaan of tafeltennistafel? Kun je zelf of via buren / familie goedkoop aan benodigde materialen komen?
Mail dan naar leefomgeving@12hoeven.nl o.v.v naam, telefoonnummer en waaraan je wilt meehelpen.

Wil je met de kids helpen met de bloembollen? Laat dit dan op 25 september weten bij de vossenjacht.

Het zou fantastisch zijn als we voldoende aanmeldingen krijgen. Deze oproep komt binnenkort ook op onze www.12hoeven.nl en in de mededelingenborden te hangen.

Namens bestuurs- en werkgroepleden vast hartelijk dank voor jullie medewerking.

Bestuursleden gezocht!

Gezocht

 

 

 

 

 

In maart/april (tijdens de ALV) zullen er bestuursleden afscheid nemen.

Het bestuur is dus op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Wil je meer weten of wil je een keer bij een bestuursvergadering aanschuiven om te kijken of het iets voor je is, stuur dan een mail naar bestuur@12hoeven.nl!

Algemene ledenvergadering op 6 april

Op 6 april aanstaande zijn alle leden weer van harte welkom bij de Algemene ledenvergadering van Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven. Deze vindt plaats in de aula van basisschool ’t Vlot. Aanvang 20.00 uur. In het Hoev’blad dat u laatst heeft ontvangen stond al de nodige informatie. Voor de volledigheid én ter aanvulling:

Agenda

Verslag Algemene ledenvergadering 2 april 2015

Algemeen jaarverslag 2015

Financieel overzicht 2015

Begroting 2016

Bezoek aan de wijk door de CDA

947366_920569191398183_1059898789209625678_n

Op woensdag 16 maart heeft Ben Peters op verzoek van Martijn van der Windt ons vertegenwoordigd bij een werkbezoek van de landelijke partijvoorzitter en raadsfractie van het CDA. Het doel van dit bezoek was om te zien wat de rol en verantwoordelijkheid is van bewoners op het gebied van leefbaarheid (participatie schoon en heel) en veilig (onze whatsappgroep)
Een prachtig bezoek voor onze mooie wijk!

10356174_920569198064849_5645554196164594525_n

Vacatures Bestuur

Logo12Hoeven

Naast onze secretaris Jan Revet is ook Maaike Noordanus (bestuurslid voor de werkgroep Jeugd) dit jaar niet verkiesbaar voor een bestuursfunctie.

Jan zal wel achter de schermen een actieve rol blijven spelen met betrekking tot de website en de automatisering van de ledenadministratie en Maaike blijft contactpersoon voor de Anna Hoeve.

Wij zijn dus op zoek naar 2! nieuwe bestuursleden: een secretaris en een bestuurslid die het leuk vindt om te helpen bij alle leuke activiteiten voor de kinderen in onze wijk.

Lijkt het je leuk om je steentje bij te dragen in onze actieve bewonersvereniging?

Stuur ons dan even een mailtje: bestuur@12hoeven.nl

secretarisgezochtBestuurslidGezocht