AED in de wijk

Hallo Allemaal!

we zijn inmiddels begonnen met de actie om geld in te zamelen voor een AED in de buurt. Zie hieronder de tekst van de brief zoals deze in de bus is gevallen of binnenkort gaat vallen.

“AED

Aan de bewoners van de Hoevenwijk

Een hartstilstand is de belangrijkste oorzaak van overlijden in Nederland. Uit de praktijk blijkt dat dit niet aan leeftijd gebonden is. De tijd van hartstilstand tot een telefoontje naar 112 is gemiddeld meer dan 6 minuten. Maar als binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie en defibrillatie is de overlevingskans meer dan 60%. Een ambulance kan ook niet altijd snel ter plaatse zijn, waardoor het belangrijk is dat een reanimatie zo snel mogelijk wordt opgestart. Een AED is daarbij heel belangrijk!!

Daarom ondersteunt de bewonersvereniging De Twaalf Hoeven graag het initiatief om voor ALLE bewoners in onze wijk een AED aan te schaffen.

Maar wat doet nou zo’n AED? Bij een hartstilstand staat het hart soms niet helemaal stil, maar is er sprake van kamerfibrilleren. Door een snelle en chaotische prikkeling van de hartkamers, trekken deze niet meer samen. Een AED kan het hart resetten bij kamerfibrilleren. Het hart gaat weer pompen. Dit noemen wij defibrilleren.

De aanschaf van een AED kost € 1.850, excl. BTW. Naast de financiële bijdrage van alle huishoudens van onze wijk, betaalt de bewonersvereniging De Twaalf Hoeven de aanlegkosten, de kosten van verzekering, kosten van onderhoud en vervanging en de kosten van de elektriciteit voor de verplichte, verwarmde kast van de AED ter beschikking gesteld door de hartstichting. Als we met zijn allen meer dan € 1.850, en de BTW ophalen, wordt dit bedrag mede gebruikt om deze bijkomende kosten te financieren. Wij kiezen voor dit apparaat omdat het ook specifiek geschikt is voor de behandeling van hartstilstand bij kinderen.

Als alle huishoudens van de Hoevenwijk minimaal € 5 willen betalen, kunnen we in de wijk een AED ophangen. Ook uw bijdrage is van belang!

Wij verzoeken u uw bijdrage in de retourenvelop te doen, waarop u vermeldt: naam, volledig adres en bedrag. Binnen een week komt de contactpersoon van uw Hoeve bij u langs om de envelop met uw bijdrage op te halen.

U kunt deze ook zelf inleveren bij uw contactpersoon.

Ook kunt u uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de bewonersvereniging de Twaalf Hoeven, onder vermelding van naam, volledig adres, AED. Dit rekeningnummer vindt u in de brief die huis aan huis wordt verspreid.

Als er onverhoopt onvoldoende geld wordt opgehaald en de aanschaf niet door kan gaan, ontvangt u uw bijdrage terug.

De AED zal centraal in onze wijk worden opgehangen in de carport van Francisca hoeve 43. Zodra de AED beschikbaar is, ontvangt u nadere informatie wat u moet doen indien u te maken krijgt met iemand met een hartstilstand.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage!

Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven Juli 2020″

In de brief die u in de bus krijgt, staat de naam en adres van de contactpersoon voor uw hoeve vermeldt. Bij deze contactpersoon kunt u ook uw donatie in de bijgeleverde retourenvelop inleveren.

Helaas is er bij het sorteren een foutje in geslopen. Dit betekent dat in sommige hoeves de verkeerde contactpersoon genoemd is. Hieronder vindt u een overzicht van de contactpersoon of contactpersonen per Hoeve. Om reden van privacy zijn hun namen niet vermeld.

Contactpersonen per Hoeve Adres
Anna Hoeve AH 8
Beatrix Hoeve BH 25
BH 30
Catharina Hoeve CH 9
Deborah Hoeve DH 55
Elisabeth Hoeve EH 1
Francisca Hoeve FH 35
Geertruida Hoeve GH 14
Helena Hoeve HH 42
Ida Hoeve IH 16
Johanna Hoeve JH 3
JH 9
Klazina Hoeve KH 23
Laura Hoeve LH 2

6 Juli jongstleden zijn er verschillende artikelen verschenen in landelijke media dat de dekking van AED’s nog tekort schiet. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat dat in onze mooie hoeve buurt niet het geval is! Doneer allen.

Omheining buurttuin

ZATERDAG 13 JUNI

gaan we vanaf 10.00 uur de omheining links naast de ingang van de buurttuin achter de EH en aan de lange zijde naast de jeu de boulesbaan versterken door aan weerszijde om de meter palen te plaatsen (zoals dit rechts van de ingang al is gebeurd).

We voorkomen daarmee dat iedere 3 jaar alles vervangen moet worden en borgen bovendien de natuurlijke uitstraling.

Kom je helpen? Wees welkom.

Heb je een grondboor, palenrammer of -hamer of schroefboormachine? Prima om deze dan mee te nemen.

In de aanloop naar zaterdag zullen er al een paar voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden.

Lunch moet je evt zelf meenemen.

Als het onverhoopt regent, dan gaat het niet door.

We hopen op een mooie opkomst. Laat svp even weten of je komt 😉😊

Groet Ben Peters

Nieuws van de Sociaal Makelaar Noord

Fijn om op deze manier weer even contact met elkaar te hebben.

Ik hoop, dat het goed met jullie  gaat en jullie allen nog in goede gezondheid zijn.

In deze mail  vinden jullie weer een linkje naar onze vlogserie “Thuis in verbinding”.

Deze keer ben ik in gesprek gegaan met Yvonne Visser, Coördinator van Het Bruisnest,

Yvonne vertelt over het diverse aanbod, wat het Bruisnest op (Corona)-creatieve wijze aanbiedt aan de Goudse bewoners.

https://m.youtube.com/watch?v=yMId4n0gMck
Veel kijkplezier!

Hartelijke groeten namens alle 5 de sociaal makelaars!
Anne-Marieke, Berthie, Chantal, Sebastiaan en Inez.

Van de sociaal makelaar: nieuw, leuk, nuttig en inspirerend!

Hallo allemaal,

Wij zijn als sociaal makelaars in gezonde tijden elke dag op pad in onze mooie stad. Nu even niet.
Echter we blijven verbindingen maken en lijntjes leggen, we jagen geweldige ideeën aan, en helpen met het uitdenken & ontplooien van mooie plannen.

Daarnaast benutten we heel graag ons netwerk om nieuwe initiatieven onder de aandacht te brengen.
Daarin hebben we een nieuwe vorm gevonden!
In de komende weken volgt een nieuwe serie Youtube-filmpjes: ‘ De Sociaal Makelaars – Thuis in Verbinding’
In deze filmpjes laten we zien welke mooie nieuwe initiatieven er zijn ontstaan tijdens de Coronacrisis, en hoe bestaande projecten via nieuwe ideeën toch hun doelgroep kunnen bereiken.

Dit filmpje gaat over ‘Steunouder Light’, de nieuwe vorm van Steunouder tijdens Corona:
https://youtu.be/cxADX3ZAUr8

Meer info over Steunouder:
info@steunouder.nl
www.steunouder.nl
Tel: 06-29223990, Laura Onstenk.

Dit filpje gaat over de nieuwe activiteiten & mogelijkheden van Present tijdens Corona:
https://youtu.be/rhqGke5cAjk

Voor meer informatie: Stichting Present Gouda
info@presentgouda.nl
https://stichtingpresent.nl/gouda
Tel: 06-442556510, Annet Perdijk

Hopelijk bieden deze projecten in aangepaste vorm weer nieuwe mogelijkheden voor de Goudse bewoners!

Tevens willen we graag gebruik maken van deze gelegenheid om een nieuwe actie van Gouda Bruist onder de aandacht te brengen.
Lief & Leed – actie Blije Buren
Zij zoeken ‘gangmakers’ die een Lief & Leed potje willen aanvragen voor hun straat.

Dit kun je gebruiken om iemand die het moeilijk heeft of iemand die zich ingezet heeft voor de buurt een bloemetje of andere attentie kan brengen.
Het idee voor de Lief & Leedstraten komt o.a.uit Rotterdam en wil Gouda Bruist graag in Gouda invoeren.

Via deze link lees je er meer over en kun je aangeven je belangstelling hebt om mee te doen.

Bericht van het bestuur

Hallo allemaal, we hebben het er met het bestuur over gehad en als we kleine ondernemers uit Gouda en liefst uit de wijk kunnen helpen dan doen we dat graag.

Met daarbij de hartelijke uitnodiging aan andere ondernemers uit de buurt en Gouda om met een leuke actie te komen om je bedrijf hier aan de buurt te promoten.

Je kan reageren door een bericht te mailen naar communicatie@12hoeven.nl en wij zullen dan kijken of we dit bericht op een passende manier kunnen plaatsen!

Hierbij een bericht van de gastvrouw en -heer van restaurant de Mallemolen:

Lieve gasten,
In deze moeilijke tijd is iedereen erg aangewezen op thuis. Uit eten gaan is niet mogelijk, dus probeert men thuis af en toe ook culinair te koken.

Voor velen een leuke bezigheid die vaak naar tevredenheid uitpakt, maar toch mist U misschien nèt de finishing touch van de chef-kok: die heerlijke zelfgemaakte salade mist nèt die smakelijke dressing, en het perfect gebraden stukje vlees mist nèt die voortreffelijke saus….

Maar daar hebben we bij de Mallemolen wat op gevonden:
Het “Beleef de Mallemolen Thuis pakket”! (voor 4 personen)
Geniet thuis van die smakelijke dressings, voortreffelijke sauzen en de heerlijke broodspreads die U gewend bent in de Mallemolen. Peter heeft ze met smaak én liefde voor U gemaakt.

Om hiervan gebruik te maken kunt u op onze website ‘http://restaurantdemallemolen.nl/acties/‘ kijken waarbij meteen uitleg wordt gegeven over de verschillende bestelmogelijkheden.

Delen wordt zeer gewaardeerd!
Blijf gezond!
Peter en Marga van de Mallemolen