Vandalisme in de buurttuin

Beste ouders in de wijk,

de afgelopen dagen is er helaas weer sprake van vandalisme in de buurttuin, waarschijnlijk door jeugdige vandalen. Er zijn zaken aan het kippenhok kapot gemaakt en de kippen zijn vastgezet achter tegels. Ook in de kas is huis gehouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen ouders van kinderen in de wijk het volgende vragen.

Wij willen liever geen jeugd meer zonder begeleiding in de buurttuin zien. Liever hebben we dat er een ouder of begeleider bij is. Zou u svp uw kinderen hierover willen informeren?

Wij willen de volwassenen in de wijk ook vragen als zij kinderen in de buurttuin zien, deze te vragen te vertrekken.

Mocht iemand weten wie de jeugd is die zich met deze activiteiten in laat, dan horen wij dat graag. Een melding kan gemaakt worden via secretaris@12hoeven.nl

Laten we met zijn allen proberen het harde werk dat in de buurttuin gebeurd in ere te houden.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur.

Nieuw en uitgebreid VerkeersCirculatiePlan voor Gouda

Er is een nieuw concept VerkeersCirculatiePlan (VCP) voor Gouda opgesteld. Het is een vrij omvangrijk plan met enkele pittige maatregelen. U kunt alle documenten en onderzoeken teruglezen op https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/verkeerscirculatieplan/

Samenvatting en gevolgen voor onze wijk

Wij hebben ons best gedaan om een korte samenvatting te maken van het VCP en dan vooral de belangrijkste punten en gevolgen voor onze wijk te benoemen. Bijvoorbeeld dat de maximum snelheid voor de Plaswijckweg 30 km/uur wordt. En dat het kruispunt Burgemeester van Reenensingel en Plaswijckweg, bij de snackbar, een voorrangskruising wordt, zie de foto-impressie hieronder. Voor de samenvatting kunt u klikken op  https://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/verkeer/.

Meedenken en korte vragenlijst

Wij hebben als bewoners/vrijwilligersorganisatie met vele mede medewijkbewoners en verkeerskundigen ons best gedaan om de wijkbelangen zo goed mogelijk te behartigen. Wilt u uw mening (blijven) geven over het VCP of specifieke punten inbrengen, klikt u dan op https://us4.list-manage.com/survey?u=3949baa8632b4964321474cf4&id=d7481f65a1.

Met vriendelijke groet,
Bewonersorganisatie (wijkteam) Plaswijck
06 239 56 999
contact@bloemendaalplaswijck.nl

Eerste foto impressie afronding Schoolzones in de wijk

Impressie eindrealisatie schoolzones in de wijk

Dit jaar gaat de aanleg van de Schoolzones verder bij de zes basisscholen in de wijk. Hierbij een eerste foto-impressie van hoe het waarschijnlijk gaat worden op de Plaswijckweg en Ridder van Catsweg. Duidelijk is dat fietsers en voetgangers hoofdgebruiker worden en dat de auto te gast is. Basisscholen, medebewoners en wij zijn positief dat dit project voor de verkeersveiligheid van de kinderen eindelijk gerealiseerd gaat worden.

Gevraagd: enthousiaste redacteur voor het Hoeveblad en de facebook pagina.

Is er iemand te vinden die hoofdverantwoordelijk wil zijn voor het bijhouden van de Facebook pagina van de vereniging? Dit houdt in het zelf plaatsen van stukjes op de pagina alsmede in samenspraak met andere organisaties als de sociaal makelaars en anderen, plaatsen van berichten? Foto’s en korte artikelen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Bij deze rol hoort ook het creëren van kopij voor het hoeveblad 4 maal per jaar.

Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de secretaris via: secretaris@12hoeven.nl

Nieuwe subsidieregeling bewonersinitiatieven ‘Gezond in Gouda’

Dit jaar gaan wij weer vol enthousiasme aan de slag met de subsidieregeling Gezond in Gouda! Via deze mail wil ik jullie attenderen op deze subsidieregeling. Een subsidieaanvraag kan tot 15 november 2021 worden ingediend. Let op: een aanvraag moet 4 weken voor de te organiseren activiteit binnen zijn.

Gezond in Gouda was oorspronkelijk een 3-jarige regeling, die liep van 2018 t/m 2020, waarbij het doel van de subsidieverlening is de gezondheidsachterstanden voor inwoners van Gouda die in een lage sociaaleconomische positie verkeren te verminderen. Zie voor het landelijke programma en voorbeelden: www.gezondin.nu. De landelijke subsidieregeling is verlengd en daarom hebben we vanaf 2021 een nieuwe lokale regeling met hetzelfde doel. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het subsidieplafond wordt € 30.000 per subsidiejaar, €10.000 per gebied (Noord, Oost en West) en de subsidiehoogte bedraagt maximaal € 2000 per aanvraag.
  • De beoordeling wordt niet meer uitgevoerd door een beoordelingscommissie in een tendersysteem met een puntenstelsel en rangschikking van onderlinge aanvragen. De beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst aan de hand van de criteria omschreven in artikel 6 (zie subsidieregeling). De beoordeling wordt gedaan door een beleidsadviseur en er volgt een collegiale controle.
  • Het gehele jaar kunnen aanvragen worden ingediend, totdat de middelen uitgeput zijn. Op volgorde van binnenkomst, worden volledige aanvragen in behandeling genomen en beoordeeld. Dit kan totdat het deelplafond (€ 10.000) van het bedrag van het gebied bereikt is.

De nieuwe subsidieregeling en het bijbehorende aanvraagformulier kunt u vinden op: https://www.gouda.nl/direct-regelen/geld-en-werk/subsidie-aanvragen/subsidie-gezond-in-gouda. Vooral organisaties met een aanbod dat een directe bijdrage levert aan een gezonde leefstijl willen we nadrukkelijk uitnodigen een aanvraag in te dienen.

Als je een aanvraag gaat indienen, dan graag alléén gebruik maken van het originele aanvraagformulier op de website! Houd de informatie op het aanvraagformulier beperkt. Kan je er niet voldoende informatie op kwijt, zet de rest in je (beknopte) plan van aanpak. Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van het aanvraagformulier, het plan van aanpak en de begroting. Zorg dat je aanvraag volledig is.

Mochten je een goed idee hebben voor je buurt of wijk, in het kader van ‘gezondheid’, dan kan je een aanvraag indienen voor een max. bedrag van 2000, – euro per initiatief.

Heb je hulp nodig bij het invullen van je aanvraag, bel dan’ de Wijkwijzer’ elke werkdag tussen 14 u en 16 u op telnr: 088-9004321 en vraag een Sociaal Makelaar om mee te denken.

De aanvraag kan t/m 14 november ingestuurd worden, dus (bijna) het hele jaar mogelijk!

Deel deze informatie gerust in je netwerk!

Hartelijke groeten van Inez Plompen (tot 12 maart) en Sebastiaan Boelhouwer

Sociaal makelaars Noord