Bijeenkomst WhatsApp groepen 1 juni 2017

 

Beste medebewoners,

Graag nodigen wij u uit voor een nieuwe bijeenkomst over nieuwe en bestaande whatsapp groepen, donderdag 1 juni, aanvang 20.00 uur (GEWIJZIGD !), in wijkcentrum de Buurtstee, Gildenburg 1, naast winkelcentrum Bloemendaal, aan de kant van de Rabobank.

Alle belangstellenden en whatsapp-coördinatoren uit Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord zijn welkom om hun ervaringen met elkaar te delen. Ook nieuwe  ontwikkelingen als NextDoor komen aan bod.

Ook bewoners die graag een groep in hun eigen buurt willen opstarten of zich willen aansluiten bij een whatsapp groep in hun eigen buurt zijn van harte welkom. Speciaal aandacht is er voor de Zomenbuurt en Gouda Noord.

Aanwezig is ook Esmee van der Plas van de gemeente Gouda, zij houdt zich speciaal bezig met whatsapp groepen in Gouda.

Aanmelden is niet nodig, ieder is welkom.

Met vriendelijke groet,
Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck
06 239 56 999

Nieuwe bijeenkomst WhatsApp groepen 1 juni

Graag nodigen wij u uit voor een nieuwe bijeenkomst over nieuwe en bestaande whatsapp groepen, donderdag 1 juni, aanvang 19.30 uur, in wijkcentrum de Buurtstee.

Alle belangstellenden en whatsapp-coördinatoren uit Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord zijn welkom om hun ervaringen en nieuwe ontwikkelingen als NextDoor met elkaar te delen.

Aanwezig is ook Esmee van der Plas van de gemeente Gouda, zij houdt zich speciaal bezig met whatsapp groepen in Gouda.

Aanmelden is niet nodig, ieder is welkom.

Inloopactiviteiten De Rotonde

De Rotonde is een activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel en is tevens een inloopcentrum voor wijkbewoners.

De Rotonde werkt nauw samen met het wijkteam Plaswijck en met bewonersvereniging De Twaalf Hoeven. Met elkaar organiseren wij allerlei activiteiten.

De inloopactiviteiten van De Rotonde bieden een gevarieerd activiteitenaanbod voor wijkbewoners.

De inloopactiviteiten in De Rotonde zijn activiteiten voor iedereen die er gebruik van wil maken. Het varieert van ontmoeting, gezamenlijke maaltijden, een ruilbibliotheek, computeractiviteiten tot diverse creatieve activiteiten.

Klik hier voor de agenda,

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op WOENSDAG 22 MAART A.S. om 20.00 uur

in de Rotonde, Zuidhoef 138.

De agenda kunt u hier bekijken.

Het algemene jaarverslag van de Vereniging over 2016 kunt hier bekijken.

De financiële stukken zijn via de mail op te vragen bij de penningmeester (penningmeester@12hoeven.nl)

Namens het bestuur,

Peggy Revet-van Goudzwaard (secretaris)

Donderdag 9 maart 2017: de Avond van de kleine Initiatieven

Een initiatief van GoudApot en het Vrijwilligers Informatiepunt

Een goed idee voor de stad?

Hebt u er wel eens aan gedacht om een leuk evenement bij u in de wijk te organiseren of heeft u een geweldig idee voor een project in de stad? Wilt u iets voor of met een bepaalde groep mensen organiseren? “Daar komt zoveel bij kijken, laat maar zitten”, denkt u misschien. Toch blijven de gedachten in uw hoofd spelen. U komt er niet toe uw idee verder uit te werken en te realiseren? Ondertussen ziet u op verschillende plekken in de stad mooie dingen gebeuren. Het kan dus wel!

Als dit u bekend voorkomt, dan is de Avond voor de kleine Initiatieven van GoudApot en het Vrijwilligers Informatiepunt (VIP) op donderdag 9 maart iets voor u. Op deze interactieve avond wordt de werkwijze van GoudApot toegelicht, krijgt u advies over aanvullende financiering, vergunningtrajecten en wat er verder nog meer komt kijken om uw idee daadwerkelijk uit te voeren. Bovendien ontmoet u andere mensen met leuke ideeën.

Goudapot en VIP

GoudApot is de alternatieve subsidiepot van Gouda maar doet meer dan geld verstrekken. GoudApot geeft ook advies, legt verbindingen tussen initiatiefnemers en ideeën en zorgt zo voor een netwerk van enthousiaste mensen en projecten.
Het VIP ondersteunt activiteiten van inwoners van Gouda die dit kosteloos voor hun medebewoners doen, weet dat dit soort projecten van grote betekenis zijn voor de stad maar niet altijd makkelijk van de grond komen. Met de Avond van de kleine Initiatieven hebben GoudApot en het VIP de krachten gebundeld en hopen zo meer mensen enthousiast te krijgen om actief te worden voor Gouda.

Waar en wanneer

U bent van harte welkom op donderdag 9 maart van 19.30 uur tot 22.00 uur De deur is open vanaf 18.30 voor diegene die een broodje mee wil eten
Locatie: Jongerensociëteit So What, Vest 30, Gouda

Kosten

Gratis, maar niet vrijblijvend. Als u zich opgeeft, rekenen wij ook op uw komst

Aanmelden

U kunt zich opgeven tot 1 maart bij: VIP@Gouda.nl ter attentie van Marjo van Loon, onder vermelding van Avond van de kleine Initiatieven.
Vermeld duidelijk uw naam, mailadres, telefoonnummer en eventueel organisatie.
Laat weten of u mee eet.

Meer informatie

De aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. Er is een maximum aantal deelnemers, geeft u zich dus vooral bijtijds op.

Voor meer informatie over het VIP en Goudapot kunt u kijken op: www.Gouda.nl/VIP en www.Goudapot.nl. Kijk ook eens op www.Goudvoorelkaar.nl voor vraag en aanbod van vrijwilligerswerk en de andere cursussen van het VIP.

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

Beste bewoners,

Tijdens de aankomende Algemene Leden Vergadering van de Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven (22 maart a.s.) zullen de voorzitter (Ben Peters) en de secretaris (Peggy Revet-van Goudzwaard) niet herkiesbaar zijn.

Het bestuur is daarom hard op zoek naar nieuwe bestuursleden.


Bestuurslid zijn neemt, in tegenstelling van wat soms gedacht word, weinig tijd in beslag. We vergaderen ongeveer 1x per kwartaal en hebben daarnaast een aantal momenten (nieuwjaarsborrel, Algemene Leden Vergadering) waarin we met buurtbewoners samen komen. Van een bestuurslid verwachten wij dat deze mee helpt om beslissingen te nemen. Het uitvoerende gedeelte, laten we voor het grootste deel over aan de werkgroepen die er zijn.


Lijkt het je leuk om wat voor onze leuke, mooie, groene en duurzame wijk te betekenen en wil je meer informatie over wat het bestuur allemaal doet?

Stuur dan een mail aan bestuur@12hoeven.nl of reageer onder dit bericht.

 

BELANGRIJK NIEUWS BELANGRIJK NIEUWS BELANGRIJK

BESTE BEWONERS,

WIJ VINDEN HET ONTZETTEND JAMMER DIT BERICHT TE MOETEN PLAATSEN, MAAR DOOR OMSTANDIGHEDEN KAN TOT ONZE GROTE SPIJT DE NIEUWJAARSBORREL VAN MORGEN NIET DOORGAAN!

ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT AUB!

Wij zullen binnenkort met een nieuwe datum komen.