Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 april 2018

Beste 12 Hoever,

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op DINSDAG 17 APRIL A.S. om 20.00 uur

in basisschool Het Vlot, Oosthoef 3-5.

We hebben er dit jaar voor gekozen om de stukken niet huis aan huis te verspreiden maar digitaal beschikbaar te stellen op de website van onze vereniging. Op de Algemene Ledenvergadering zullen wel een beperkt aantal uitgeprinte exemplaren liggen.

Downloadbare versie van de agenda en het jaarverslag van 2017 vindt u via onderstaande links:

Agenda, Jaarverslag.

De financiële stukken zijn niet online gepubliceerd en kunnen via de mail opgevraagd worden bij de penningmeester (penningmeester@12hoeven.nl)

Namens het bestuur,

Bas Bakker (secretaris)

Agenda Algemene Ledenvergadering van 17 april 2018

Betreft:      Algemene ledenvergadering Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven
Datum:      Dinsdag 17 april 2018
Plaats:       Basisschool Het Vlot, Oosthoef 3-5
Aanvang:  20:00 uur

1.      Opening en mededelingen

2.      Verslag ALV 22-3-2017

3.      Algemeen jaarverslag 2017

4.      Financieel jaarverslag 2017

5.      Begroting 2018

6.      Contributie 2019

7.      (Her)verkiezing kascontrolecommissie

8.      (Her)verkiezing bestuursleden

9.       Jaarprogramma 2018:

·         Werkgroep onderhoud

·         Werkgroep leefomgeving/duurzaamheid

·         Werkgroep lustrumfeest 2018

·         Werkgroep redactie (incl website)

·         Werkgroep jeugd

10.  Rondvraag

11.  Sluiting

Nieuwjaarsborrel 2018!

Het bestuur nodigt alle bewoners van de Hoevenbuurt  van harte uit voor de nieuwjaarsborrel!

Op dinsdag 16 januari 2018 zullen we om 20:00 proosten op het nieuwe jaar.

Locatie: basisschool ‘t Vlot

 

Woonwijzer wagen in Winkelcentrum Bloemendaal

A.s. vrijdag 3 november staat de woonwijzerwagen van de Woonwijzerwinkel tussen 09:00 uur en 17:00 uur bij het winkelcentrum Bloemendaal.

Het is een reizende filiaal van de grote woonwijzerwinkel in Rotterdam en is bedoeld om op locatie in de wijk te informeren en te inspireren.

Bewoners kunnen hier terecht met al hun vragen over verduurzamen van hun woning.  e.d.

 

Inloop informatiemarkt zonnepanelen mandag 26 juni!

Beste lezer, beste medewijkbewoner,

Open informatiemarkt met alle informatie

Op maandagavond 26 juni organiseren de gemeente Gouda, de Energie Coöperatie Gouda, bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck en verschillende deskundige partijen een open informatiemarkt over zonnepanelen.

Stands, korte presentaties en voorbeelden van zonnepanelen

Bij de stands kunt u alle informatie krijgen en er zijn verschillende korte presentaties. U kunt de verschillende typen zonnepanelen bekijken én informatie krijgen over bijvoorbeeld het huren van zonnepanelen. Er is uitgebreide voorlichting over zonnepanelen, omvormers, kabels en het montagesysteem, zo ook over service en onderhoudscontracten.

Zeer deskundig advies

Aanwezig zijn verschillende gerenommeerde en deskundige partijen als de Woonwijzerwinkel, Susteen, Zonnegilde en Hallo Stroom. Zij zijn actief in het hele land, werken veel samen met gemeentes en hebben veel kennis. Bovendien hebben zij al veel bewoners van goed advies voorzien. Desgewenst verzorgen zij, vaak met geselecteerde lokale partners, de installatie en het onderhoud. Zij zullen nu ook in Gouda hun entree maken.

Individueel advies én inschrijven collectieve wijkacties

U kunt een afspraak maken voor een advies op maat, inclusief dakscan.

De mogelijkheid bestaat ook om in te schrijven voor de collectieve wijkacties zonnepanelen per wijk, buurt en straat. Met grote collectieve wijkacties in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord willen we als bewoners zorgen voor lagere aanschafkosten, meer groene energie en lagere energie-rekeningen.

Speciaal voor de collectieve wijkacties zijn drie maatwerkpakketten samengesteld, voor elke type huis en voor elke portemonnee: 1) beste kwaliteit, 2) beste prijs/kwaliteit en 3) budgetvariant.

Locatie, tijd, catering

Het is een doorlopende informatiemarkt, u kunt dus komen wanneer u wilt. U bent welkom tussen 19.30 uur en 21.30 uur. De datum is maandagavond 26 juni, de locatie zorgcentrum de Prinsenhof (bij de Burgemeester van Reenensingel / Calslaan). Adresgegevens: zorgcentrum de Prinsenhof, Anna van Meertenstraat 10, 2804 TL Gouda. Zie ook bijgevoegde plattegrond. Tijdens de informatiemarkt zijn consumpties verkrijgbaar.

Toegang gratis

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig. Meer info is te krijgen via contact@energiecooperatiegouda.nl  via http://www.energiecooperatiegouda.nl of onderstaande blauwe mailknop. Ieder is van harte welkom, graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Energie Coöperatie Gouda
Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck
06 239 56 999

Bijeenkomst WhatsApp groepen 1 juni 2017

 

Beste medebewoners,

Graag nodigen wij u uit voor een nieuwe bijeenkomst over nieuwe en bestaande whatsapp groepen, donderdag 1 juni, aanvang 20.00 uur (GEWIJZIGD !), in wijkcentrum de Buurtstee, Gildenburg 1, naast winkelcentrum Bloemendaal, aan de kant van de Rabobank.

Alle belangstellenden en whatsapp-coördinatoren uit Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord zijn welkom om hun ervaringen met elkaar te delen. Ook nieuwe  ontwikkelingen als NextDoor komen aan bod.

Ook bewoners die graag een groep in hun eigen buurt willen opstarten of zich willen aansluiten bij een whatsapp groep in hun eigen buurt zijn van harte welkom. Speciaal aandacht is er voor de Zomenbuurt en Gouda Noord.

Aanwezig is ook Esmee van der Plas van de gemeente Gouda, zij houdt zich speciaal bezig met whatsapp groepen in Gouda.

Aanmelden is niet nodig, ieder is welkom.

Met vriendelijke groet,
Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck
06 239 56 999

Nieuwe bijeenkomst WhatsApp groepen 1 juni

Graag nodigen wij u uit voor een nieuwe bijeenkomst over nieuwe en bestaande whatsapp groepen, donderdag 1 juni, aanvang 19.30 uur, in wijkcentrum de Buurtstee.

Alle belangstellenden en whatsapp-coördinatoren uit Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord zijn welkom om hun ervaringen en nieuwe ontwikkelingen als NextDoor met elkaar te delen.

Aanwezig is ook Esmee van der Plas van de gemeente Gouda, zij houdt zich speciaal bezig met whatsapp groepen in Gouda.

Aanmelden is niet nodig, ieder is welkom.

Inloopactiviteiten De Rotonde

De Rotonde is een activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel en is tevens een inloopcentrum voor wijkbewoners.

De Rotonde werkt nauw samen met het wijkteam Plaswijck en met bewonersvereniging De Twaalf Hoeven. Met elkaar organiseren wij allerlei activiteiten.

De inloopactiviteiten van De Rotonde bieden een gevarieerd activiteitenaanbod voor wijkbewoners.

De inloopactiviteiten in De Rotonde zijn activiteiten voor iedereen die er gebruik van wil maken. Het varieert van ontmoeting, gezamenlijke maaltijden, een ruilbibliotheek, computeractiviteiten tot diverse creatieve activiteiten.

Klik hier voor de agenda,

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op WOENSDAG 22 MAART A.S. om 20.00 uur

in de Rotonde, Zuidhoef 138.

De agenda kunt u hier bekijken.

Het algemene jaarverslag van de Vereniging over 2016 kunt hier bekijken.

De financiële stukken zijn via de mail op te vragen bij de penningmeester (penningmeester@12hoeven.nl)

Namens het bestuur,

Peggy Revet-van Goudzwaard (secretaris)