Algemene ledenvergadering 2022

Dames en heren leden van bewonersvereniging de Twaalf Hoeven.

Zoals het er nu uitziet 22 Februari om 19:30 uur ALV in de Rotonde.

En het is een belangrijke!

We hebben nieuw bestuur nodig anders zal de opzet van de vereniging op de schop moeten.

Zover laten we het toch niet komen?

Heb je zin in een sprankelende functie voor onze vereniging met een grote pot geld om mooie initiatieven voor onze wijk op te zetten?

Neem contact op met Peter van Gameren, de huidige secretaris via secretaris@12hoeven.nl.

Algemene ledenvergadering

De officiële aankondiging op papier zal nog volgen in het aankomende Hoeveblad. Maar onder voorbehoud van corona maatregelen hierbij vast de aankondiging van de ALV van 2022.

Deze ALV zal, nogmaals onder voorbehoud, plaats vinden op dinsdag 22 Februari vanaf 19.30 in gebouw ‘de Rotonde’, Zuidhoef 138.

Tijdens deze vergadering zal de secretaris, Peter van Gameren, afscheid nemen van zijn bestuurstaken voor de vereniging.
Wij zoeken daarom op zijn minst nog een vervangende secretaris.
Liefst breiden we het bestuur nog uit met een voorzitter. 3 a 4 personen in het bestuur werkt het best. Wij willen iedereen die zin heeft de schouders eronder te zetten dan ook vragen contact op te nemen met de huidige secretaris via secretaris@12hoeven.nl. Dit kan een simpel mailtje zijn om even terug te bellen.
Wij zouden een aanmelding voor het bestuur graag voor 14 Februari definitief willen maken.

Waarom zou u in het bestuur zitting nemen? Het bestuur zorgt ervoor dat de vereniging draaiende blijft. Dat de basis er ligt voor de activiteiten georganiseerd door de werkgroepen en individuele bewoners. En het is een mooie tijd om in te stappen. De maatregelen lijken langzaamaan lichter te worden zodat er meer kan en er is een flinke pot met geld zodat bedachte activiteiten ook tot uitvoering gebracht kunnen worden. Een mooie tijd dus om met frisse moet en ideeën vorm te geven aan de toekomst van de vereniging.

Daarnaast is het ook noodzakelijk dat er een nieuw bestuur komt. Het huidige bestuur blijft namelijk maar met 1 persoon over als zich niemand aanmeldt. En dat mag volgens de statuten niet. Dan moeten we echt gaan nadenken of de vereniging in haar huidige vorm kan doorgaan. En wij denken toch dat de vereniging met alle jeugdactiviteiten, aanpakken van de problematiek A12, mooie lustrumfeesten, etc. verdient om door te gaan en zelfs te groeien met alle mooie kansen die er liggen.
Dus … meldt u aan om de vereniging met nieuw elan door te zetten.

De data op een rij:

Uiterlijk 14 Februari een nieuw voorgesteld bestuur formeren

22 Februari om 19.30 ALV en installatie nieuw bestuur in de Rotonde.

ALV onder voorbehoud Corona maatregelen. Over eventuele veranderingen informeren wij u hier en via de Facebook pagina.

Hopelijk tot de 22e en voor die tijd aan de telefoon als u zich aanmeldt als nieuw bestuurder.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven

Algemene ledenvergadering 16 september 2021

Hieronder treft u de uitnodiging voor de aanstaande ledenvergadering:

Download the PDF file .

Hieronder de agenda:

Download the PDF file .

Het jaarverslag van de afgelopen anderhalf haar vindt u op de pagina Algemeen jaarverslag 2020

Het bestuur heeft er voor gekozen om het financiële jaarverslag niet te publiceren via de website. Indien u dit verslag wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar penningmeester@12hoeven.nl.

Wij hopen dat u ook komt!

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2020 (ALV) – BEWONERSVERENIGING DE TWAALFHOEVEN

Beste leden,

het zal u niet ontgaan zijn dat er voor het jaar 2020 nog geen ALV geweest is. Dit had met name te maken met alle onzekerheden omtrent bij elkaar te kunnen komen in het kader van de Corona maatregelen. Maar de wereld gaat weer draaien en als bestuur pakken we nu ook de ALV op. Wel iets anders ingericht. Maar daarover in dit bericht meer.

Allereerst: de datum. Het plan is om, zolang dat binnen de dan geldende maatregelen past, 16 September om 20.00 uur te verzamelen in de omgeving van de buurttuin. We houden de ALV buiten omdat daar tot nu toe de meest ruime mogelijkheden golden voor de corona maatregelen.

Wij willen de tijd die we bij elkaar moeten zijn echter beperken. Daarom zal via de website van tevoren al verslaglegging omtrent de activiteiten in het afgelopen jaar gedaan worden. Hiertoe wordt het jaarverslag puntsgewijs op de website gepubliceerd met een begeleidende video van de secretaris.

De agenda voor het nieuwe jaar wordt op eenzelfde wijze gepubliceerd en via video van onderbouwing voorzien door de secretaris.

Feedback op zowel het verslag als de plannen voor het nieuwe jaar kan tegen die tijd gestuurd worden naar secretaris@12hoeven.nl. De secretaris zal uit de gestuurde feedback bloemlezing op de website publiceren per punt. Dit zodat punten online bediscussieerd kunnen worden voordat op 16 September evt decharge wordt verleend en nieuwe agenda punten worden aangenomen of verworpen. Daarmee is hopelijk duidelijk dat de ALV alleen nog gaat dienen voor de laatste puntjes op de i en om over zaken te stemmen. De inhoudelijke discussie vindt voor die tijd via de website plaats. Het is de bedoeling voor aanvang van de zomervakantie alle punten op de website geplaatst te hebben.

Het financieel verslag wordt op de ALV zelf toegelicht omdat we er voor gekozen hebben deze gegevens niet vrij via de website te delen. Dat hebben we afgelopen jaren ook niet gedaan. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen een exemplaar van het financieel jaarverslag opvragen via penningmeester@12hoeven.nl. Op de ALV zelf liggen ook enkele exemplaren ter inzage.

Wij hebben ervoor gekozen om feedback via de email te laten lopen omdat het voor ons onmogelijk is iedere openbare reactie op de website te monitoren. En de kans op spam op forums is groot.

Ook hebben wij er vooralsnog niet voor gekozen om digitaal te stemmen omdat dit wellicht voor sommige mensen een deur dicht gooit. Dus we komen gewoon bij elkaar om te stemmen al zal de vergadering er anders uitzien dan normaal.

Inschrijven voor de vergadering doen we wel vooraf en digitaal. Het precieze format daarvoor hoort u nog van ons via de Facebook pagina, website en in het Hoeveblad.

Bij dezen willen wij nogmaals de mogelijkheid te baat nemen om mensen te vragen actief te worden. We merken dat we met werkgroep A12 in staat zijn stappen te maken, dat we elkaar motiveren en dat er vaart in komt. Hetzelfde zou eigenlijk moeten voor de energietransitie. Helaas is echter op dit moment de bezetting dusdanig dun dat daar niet de aandacht aan gegeven kan worden die het verdiend. Dus mensen die actief willen worden in een werkgroep of het bestuur; meld je aan via secretaris@12hoeven.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken voor algemene vragen omtrent activiteiten en de ALV.

Namens het bestuur een hele mooie dag nog,

Peter van Gameren

Secretaris Bewonersvereniging De Twaalfhoeven