Agenda Algemene Ledenvergadering van 17 april 2018

Betreft:聽聽聽聽聽 Algemene ledenvergadering Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven
Datum:聽聽聽聽聽 Dinsdag 17 april 2018
Plaats:聽聽聽聽聽聽 Basisschool Het Vlot, Oosthoef 3-5
Aanvang:聽 20:00 uur

1.聽聽聽聽聽 Opening en mededelingen

2.聽聽聽聽聽 Verslag ALV 22-3-2017

3.聽聽聽聽聽 Algemeen jaarverslag 2017

4.聽聽聽聽聽 Financieel jaarverslag 2017

5.聽聽聽聽聽 Begroting 2018

6.聽聽聽聽聽 Contributie 2019

7.聽聽聽聽聽 (Her)verkiezing kascontrolecommissie

8.聽聽聽聽聽 (Her)verkiezing bestuursleden

9.聽聽聽聽聽聽 Jaarprogramma 2018:

路聽聽聽聽聽聽聽聽 Werkgroep onderhoud

路聽聽聽聽聽聽聽聽 Werkgroep leefomgeving/duurzaamheid

路聽聽聽聽聽聽聽聽 Werkgroep lustrumfeest 2018

路聽聽聽聽聽聽聽聽 Werkgroep redactie (incl website)

路聽聽聽聽聽聽聽聽 Werkgroep jeugd

10.聽 Rondvraag

11.聽 Sluiting