Enthousiastelingen gezocht!

We gooien hem er nog maar eens in!

Per aanstaande bestuurslaag vertrekken de secretaris en de voorzitter uit het bestuur. Tijd voor nieuwe enthousiastelingen!

Dus… ben je ge√Įnteresseerd in een leuke bestuursfunctie en wil je meehelpen leuke initiatieven voor de wijk vorm te geven, meld je dan aan via secretaris@12hoeven.nl. Hier kan je ook terecht voor eventuele vragen omtrent de functie van voorzitter of secretaris.

DAMES EN HEREN WIJKBEWONERS: BEDANKT!

Om in rijm te blijven, de AED hangt.

Dank jullie wel allemaal, gulle buurtbewoners, hartwerkende straat contactpersonen, buurtbewoners die korting regelen en meedenkende installateur. En natuurlijk de bewoners die een plekje in de carport ter beschikking hebben gesteld om de AED te kunnen installeren.

Installeren is inmiddels gebeurd. De AED hangt in de carport bij de Francisca Hoeve 17. De kast is alleen verzegeld dus er hoeft geen code onthouden te worden. Draaien, zegel breken en AED pakken. Dat is de start van het protocol.

We hebben als buurt ruim 3000 euro opgehaald. Dat lijkt ons een super resultaat. Wat hebben we daarvan aangeschaft?

– Een AED, Philips HeartStart;
– Speciale toevoegingen zodat de AED ook veilig bij kinderen gebruikt kan worden;
– Een 7 jarig onderhoud- en servicecontract;
– Reservering om de AED 7 jaren lang te verzekeren in een kast zonder slot;
– Vergoeding stroomkosten voor 7 jaren.

Aan de mensen in de buurt die kunnen reanimeren willen we vragen uzelf op te geven via dit web adres:

https://www.hartstichting.nl/reanimatie/word-burgerhulpverlener

U komt daarmee in een systeem te staan waarbij u via een app wordt gewaarschuwd als iemand in onze buurt een probleem met het hart krijgt. U weet nu ook waar u de AED onderweg kunt oppikken.

Naast de gulle gevers en straat contactpersonen willen we nogmaals de familie den Hertog op de Francisca Hoeve 17 bedanken voor een plekje voor de AED in hun carport. Jaap Jense van Van de Putte Medical voor het regelen van een een korting en Alex Kulik van GouweTech voor het meedenken met en realiseren van de installatie.

Wijkbewoners bedankt! Voor het samen realiseren van dit prachtige en belangrijke project.

OPROEP VRIJWILLIGERS

Beste buurtbewoners, bij sommigen is al ter ore gekomen dat de bewonersvereniging aansluiting zoekt bij wijkteam Plaswijck om buurtbewoners te assisteren met verduurzaming.

Die samenwerking lijkt te lukken en ook het samen optrekken richting de gemeente om subsidie los te krijgen ziet er hoopvol uit.

Er spelen op dit moment 3 concrete projecten / aandachtsgebieden. Te weten:

– Groene daken

– Vloerisolatie

– Duurzame huizenroute

Om deze projecten van de grond te krijgen en om bewoners op langere termijn te assisteren met het verduurzamen van de huizen, zijn wij als bestuur op zoek naar nog enkele vrijwilligers die naast de huidige leden in de werkgroep leefomgeving / duurzaamheid zitting willen nemen om deze projecten handen en voeten te geven en op de wat langere termijn willen blijven helpen advies te verzamelen en uit te brengen aangaande verduurzaming van de huizen in onze mooie wijk.

Wij willen vragen of ge√Įnteresseerden direct met de secretaris in contact willen treden via secretaris@12hoeven.nl.

Wij hopen op enkele ge√Įnteresseerden aangezien het mooie projecten zijn die onze buurt weer verder vooruit helpen.

Namens het bestuur een hele vriendelijke groet,

de secretaris(@)12hoeven.nl

Verkeerssituatie Negenhoeven / Plaswijckweg

Beste buurtbewoners,

door één van onze bewoners uit de buurt is naar voren gebracht dat invoegen op de Plaswijckweg vanaf de Negenhoeven soms een riskante, of in in ieder geval een onoverzichtelijke klus is. Het plaatsen van een verkeersspiegel om beter zich op de aankomende fietsers te hebben, is bijvoorbeeld afgewezen.


Daarom via deze weg de oproep aan mensen die zich kunnen vinden in de stelling dat de verkeerssituatie op het kruispunt tussen de Negenhoeven en de Plaswijckweg verbetering verdient, een melding openbaar gebied te maken via onderstaande link.

https://gouda.slimmelden.nl/#/home

Wellicht als meerdere buurtbewoners zich uitspreken over het risico dat zij zien in de ontstane verkeerssituatie tussen de Negenhoeven en Plaswijckweg, de gemeente zich alsnog genoodzaakt ziet actie te ondernemen.

Namens de bewoners was dit een mededeling van het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Peter van Gameren
Mob: +31 (0)6 52 45 25 97
petervgam@hotmail.com

De WijkWijzer van Sociaal Team Gouda

Als sociaal makelaars willen we juist ook in deze tijd zichtbaar en bereikbaar blijven voor onze bewoners en voor hun buurt, zijn wij vanaf maandag 5 oktober met de WijkWijzer gestart.

Wil je meedoen in je wijk, iets betekenen voor je buurt, of heb je een leuk idee voor jouw wijk, wij denken graag met bewoners mee!

Elke werkdag tussen 14-16 uur zitten wij klaar om bewoners te woord te staan. In eerste instantie via de telefoon, en als de coronamaatregelen het toelaten zijn we weer fysiek in de wijken zichtbaar.

Breng dit gerust onder de aandacht bij je buren, naasten, vrienden, vrijwilligers en andere ge√Įnteresseerden!

Duurzaamheidssubsidie voor de Hoevenbuurt

 

 

 

 

Beste mede wijkbewoners,

De gemeente Gouda is een nieuwe duurzaamheidscampagne in de wijken gestart.

Hiervoor zijn enkele subsidies beschikbaar gesteld.

Wij zoeken samen met de bewonersvereniging Twaalf Hoeven medebewoners specifiek uit de Hoevenbuurt die willen meedenken en meedoen hoe deze subsidies beschikbaar kunnen komen voor de Hoevenbuurt en daar ingezet kunnen worden worden.

Ge√Įnteresseerde bewoners vragen wij om dit, graag op korte termijn, kenbaar te maken via contact@bloemendaalplaswijck.nl of via telefoonnummer 06 239 56 999.

Met dank alvast voor uw moeite en met vriendelijke groet,
Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck
in samenwerking met de Energie Coöperatie Gouda

Geluidsoverlast door de A12

Hierbij de reactie aan één van onze bewoners na het aankaarten van de blijvende geluidsoverlast van de A12:

Reactie van Rijkswaterstaat:

“Naar aanleiding van uw vraag eerst een algemene uitleg over geluid vanwege het verkeer op rijkswegen en vervolgens de beantwoording toegespitst op uw situatie.
Geluidmonitoring rijkswegen algemeen
Voor de beheersing van toenamen van geluid langs rijkswegen door bijvoorbeeld verkeerstoename heeft Rijkswaterstaat sinds 2012 een monitoringssysteem om jaarlijks de geluidsituatie langs rijkswegen te toetsen. Ten behoeve van dit monitoringssysteem zijn wettelijk geluidproductieplafonds vastgesteld. Deze plafonds zijn vastgesteld voor fictieve referentiepunten gelegen langs de rijksweg. Jaarlijks worden alle referentiepunten doorgerekend met getelde gemiddelde verkeersgegevens en bij (nadere) overschrijding van het Geluid Productie Plafond (GPP) wordt bekeken of maatregelen noodzakelijk en doelmatig zijn.
De wettelijke normen zijn gerelateerd aan ervaren hinder bij grote populaties, waarbij de balans is gezocht tussen beperking van hinder/bescherming gezondheid versus economische en ruimtelijke ontwikkeling en benodigde kosten voor geluidmaatregelen (doelmatigheid). Dit is een politieke keuze. Rijkswaterstaat doet haar werk binnen de wettelijke bandbreedte waarmee objectiviteit en een landelijke consistente aanpak geborgd worden. De ervaren hinder kan van individu tot individu verschillen, maar kan en mag geen rol spelen bij de door Rijkswaterstaat te treffen geluidsmaatregelen. Alle situaties worden door Rijkswaterstaat langs dezelfde wettelijke maatlat gelegd. Meer informatie over geluid langs rijkswegen en de RWS-brochure ‚ÄėGeluid langs rijkswegen‚Äô kunt u vinden op: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten-regels-en-vergunningen/geluid-langs-rijkswegen

Geluidmonitoring A12 ter hoogte van de wijk Bloemendaal
Uit de geluidmonitoring in de afgelopen jaren is gebleken dat er op de A12 ter hoogte van o.a. Reeuwijk sprake is van dreigende overschrijdingen van de vastgestelde geluidproductieplafonds. Reden is de groei van het wegverkeer. Als gevolg hiervan is het toepassen van een bronmaatregel in onderzoek geweest. Het toepassen van een nog stiller type wegdek van tweelaags zeer open asfaltbeton is doelmatig gebleken. Hiermee wordt de geluidsbelasting met circa 1,5 tot 2 dB verlaagd. Voor het aanbrengen van dit wegdek is het groot onderhoud van de A12 naar voren gehaald. Momenteel is dit in 2024 gepland. Momenteel is door de Corona pandemie en de wettelijke snelheidsverlaging tot 100 km/u overdag een lichte verbetering opgetreden in de geluidssituatie op de rijkswegen. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor het uitvoeringjaar 2024.”

Als bewonersvereniging de Twaalf Hoeven zullen we ons beraden op verdere stappen, in samenspraak met wijkteam Plaswijck.

Week tegen de Eenzaamheid in Gouda

Hieronder vinden¬† jullie een veelzijdige overzicht aan activiteiten in Gouda tijdens de ‚ÄėWeek tegen de Eenzaamheid‚Äô.

Download the PDF file .

Deze themaweek vindt dit jaar plaats van 1 t/m 8 oktober. Onze collega Berthie Melissen heeft een prachtig totaaloverzicht gemaakt voor geheel Gouda.

Er staan een aantal reguliere activiteiten op, een aantal acties speciaal voor deze themaweek en een aantal nieuwe activiteiten die wekelijks voortgezet zullen worden. Voor ieder dus wat wils!

Uiteraard benadrukken wij dat op iedere locatie de Coronaregels in acht worden genomen en ook de RIVM maatregelen worden toegepast. Vandaar dat van tevoren aanmelden belangrijk is bij diverse activiteiten.

Wij hopen van harte dat jullie deel zullen nemen aan de activiteiten, juist in deze pittige Coronafase, waarin eenzaamheid nog meer de kop op steekt.

Namens de sociaal makelaars: Tot ziens!

Berthie Melissen, Anne-Marieke van Gameren, Inez Plompen, Sebastiaan Boelhouwer en Chantal Geul