De Buurttuin ontvangt de eerste ‘groenprijs’

De buurtmoestuin in de Twaalf  Hoevenbuurt heeft de eerste Groenprijs gewonnen. De prijs is in het leven geroepen in het kader van Groen-Moet-Je-Doen. Op woensdag 29 november heeft wethouder Jan-Willem van Gelder de prijzen uitgereikt aan de vrijwilligers.

Het groen in Gouda wordt onder handen genomen dankzij Groen-Moet-Je-Doen. Het project biedt buurtgenoten de kans om zelf de handen uit de mouwen te steken met een stuk gemeentegroen in de buurt. Het groen blijft wel openbaar gebied. Om deze actieve werkers in het zonnetje te zetten, is de jaarlijkse Groenprijs gelanceerd.

De buurttuin (tussen de Elisabeth en Geertruida Hoeve) wordt onderhouden door een aantal enthousiaste buurtbewoners. Zonder hen zoude buurttuin niet zo’n groot succes zijn.

Dus aan al die vrijwilligers: dank dank dank!

Wilt u op de hoogte blijven van alles wat er op de buurttuin gebeurd? Neem dan een een kijkje op de facebookpagina van de buurrtuin: Buurttuin Hoevenbuurt

Groeninitiatieven
In Gouda zijn verschillende groeninitiatieven in uitvoering en daarom zijn er ook verschillende categorieën: de buurtmoestuin, groenbeheer van flinke omvang en het opfleuren van de stad via boomspiegels en/of bloembakken. Alle initiatieven zijn bekeken en gefotografeerd.

Nogmaals gefeliciteerd met deze mooie prijs!

Woonwijzer wagen in Winkelcentrum Bloemendaal

A.s. vrijdag 3 november staat de woonwijzerwagen van de Woonwijzerwinkel tussen 09:00 uur en 17:00 uur bij het winkelcentrum Bloemendaal.

Het is een reizende filiaal van de grote woonwijzerwinkel in Rotterdam en is bedoeld om op locatie in de wijk te informeren en te inspireren.

Bewoners kunnen hier terecht met al hun vragen over verduurzamen van hun woning.  e.d.

 

Uitnodiging voor Gouwe Dialoog op vrijdag 10 november in De Meander

“De Wereld in de Wijk, kleurrijk eten met elkaar”

Beste medebewoners,

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van de ‘Gouwe Dialoog’ in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord. Dit initiatief van betrokken Gouwenaren, met onder ondersteuning van burgemeester Schoenmaker, zal voor de eerste keer plaatsvinden in onze wijk.

Gouwe Dialoog: de wereld in de eigen wijk
De initiatiefnemers van de Gouwe Dialoog willen bijdragen aan meer begrip en betere sociale contacten tussen mensen onderling, door wijkbijeenkomsten te organiseren waar mensen in een informele sfeer met elkaar kunnen eten en elkaar kunnen ontmoeten.

Vrijdagavond 10 november vanaf 18.00 uur in De Meander
Op vrijdagavond 10 november zal de eerste GouweDialoog in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord plaatsvinden. U bent van harte welkom vanaf 18.00 uur in De Meander, hoek Calslaan en Groen van Prinsterersingel.

‘Kleurrijk eten:  Suriname, Angola, Oezbekistan, Marokko
Om 18.30 uur krijgt u een korte introductie van onze gastspreker de heer Leen de Jong over ‘wereldculturen in onze wijk’. Daarna gaan we gezamenlijk eten: u kunt proeven én leren van onbekende gerechten van de Surinaamse, Angolese, Oezbekistaanse en Marokkaanse keuken. Deelname hieraan is gratis.

Gesprek, praten, dialoog
Tijdens het eten kunt u met uw tafelgenoten discussiëren over samen-leven in uw eigen wijk en wat uw ideeën hierbij zijn. Ook zijn er enkele stellingen. Na de pauze is er een samenvatting door Leen de Jong en bespreken we samen de belangrijkste thema’s. De bijeenkomst eindigt ca. 21.30 uur.

Aanmelden, aantal deelnemers is beperkt
U kunt zich aanmelden met de blauwe mailknop hieronder. Gezien het karakter van deze avond en de capaciteit van de keuken is de deelname aan deze GouweDialoog beperkt tot maximaal 100 personen.

En wilt u meehelpen met koken … !?
Altijd welkom natuurlijk! U kunt dan om 16.00 uur meehelpen. Voor meer informatie hierover en/of u aanmelden om te helpen meekoken, zie de blauwe mailknop hieronder.

Voor vragen kunt u altijd bellen met de organisatie
Meer willen weten? U kunt met de initiatiefnemers van de Gouwe Dialoog mailen via gouwedialoog@outlook.com of bellen met de heer Jan van Ingen via 06-2412 1996.

Vervoer van deur tot deur mogelijk
U kunt speciaal voor deze avond gebruik maken van vervoer heen en na afloop terug, van deur tot deur, tegen een gereduceerd tarief van € 4. Reserveren voor vervoere bij VervoersPuntGouda is mogelijk met de blauwe mailknop hieronder.

Wij hopen op een goede opkomst en een positieve dialoog. Er is genoeg te bespreken in onze wereld en onze eigen wijk.

Met vriendelijke groet,
Regiewerkgroep Gouwe Dialoog
Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck
06 239 56 999

Duurzaamheidsdag zaterdag 28 oktober 2017

Geachte mede wijkbewoners,

Graag geven wij de ontvangen informatie over de komende Duurzaamheidsdag Gouda (“100 ideeën voor een groener hart”) aan u door:

“Ligt je dak bezaaid met zonnepanelen en staat je keukenkastje vol met fairtradeproducten?  Draag je alleen nog maar verantwoorde kleding en ban je elk stukje vlees uit je leven? Of heb je juist helemaal niets meer het woord ‘duurzaam’, twijfel je wie je nou wel en niet moet geloven als het gaat over ‘het klimaatprobleem’ of weet je simpelweg niet waar je moet beginnen met verduurzamen…
Duurzaamheidsdag Gouda is er voor iedereen!
Kom op 28 oktober tussen 11.00 en 16.00 naar het Coornert Gymnasium in Gouda en laat je inspireren! Ook voor kinderen is er van alles te beleven. Om 11.00 is de aftrap en openen de burgemeester en kinderburgemeester het evenement. Aansluitend zijn er drie rondes van inspiratiesessies en workshops. Tussen de middag is er een duurzame proeverij.”

Ga voor het volledige programma naar de website: http://www.duurzaamheidsdaggouda.nl

Graag tot ziens en met vriendelijke groet,
Energie Coöperatie Gouda
06 239 56 999

Reageren!

Duurzaamheidsdag Gouda is een initiatief van de werkgroep ZIN (Raad van Kerken Gouda) en het Humanistisch Verbond in samenwerking met Stichting Fairtrade Gouda, De Wereldwinkel, IVN, Nivon, De Brede School en vele anderen.
De Energie Coöperatie Gouda is ook aanwezig.

Contactgegevens:

Energie Coöperatie Gouda
p/a wijkcentrum De Buurtstee
Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda
Website: www.energiecooperatiegouda.nl
Telefoon: 06 239 56 999
Twitter: twitter.com/epgouda
Facebook: www.facebook.com/energiecooperatiegouda

De Energie Coöperatie Gouda is een zelfstandige organisatie, zonder winstoogmerk, gericht op het bevorderen van het produceren, doen produceren en gebruiken van duurzame energie.
Kamer van Koophandel 62851233
Bank: Rabobank Gouwestreek
Financiën: Hogebrug Accountants

Tweede tranche actie zonnepanelen en vervolgbijeenkomsten in de wijk

Geachte mede wijkbewoner,

Dank voor uw aanwezigheid tijdens de open informatiemarkt op 26 juni jl. in de Prinsenhof. Op deze bijeenkomst kon u informatie krijgen over het kopen en huren van zonnepanelen. Aanwezig waren de gemeente Gouda, de Woonwijzer Winkel, Hallo Stroom en de Energie Coöperatie Gouda.

Positieve reacties
Er zijn veel positieve reacties binnengekomen. Het aantal deelnemers dat zonnepanelen gaat huren en kopen is boven verwachting. Bewoners die al zonnepanelen hebben aangekocht zijn bovendien meer dan tevreden over de service, korting en deskundigheid.

Drukbezochte bijeenkomst
Echter wij hebben uit reacties ook begrepen dat het wel erg druk was. Onze excuses hiervoor, op zich is het natuurlijk goed dat er zoveel bewoners geïnteresseerd zijn maar een dergelijk hoge opkomst hebben wij niet goed ingeschat.

Tweede tranche zonnepanelen
Uiteraard kunt u alsnog informatie verkrijgen over deze zonnepanelenactie, of meedoen met de tweede tranche. Met collectieve wijkacties in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord willen wij zorgen voor lagere aanschafkosten, meer groene energie en lagere energierekeningen  … en meer duurzame wijken! Voor info, een advies op maat, dakscan, vooronderzoek en offerte, mail naar info@woonwijzerwinkel.nl of gebruik de blauwe mailknop onderaan.

Nadere informatie en interesse: ook over zonnewarmte in huis
Wij nodigen u graag uit om bij duurzaamheidsvragen of interesse contact op te nemen met de WoonWijzerWinkel, dat kan via het mailadres  info@woonwijzerwinkel.nl of met de Energie Coöperatie Gouda via het mailadres contact@energiecooperatiegouda.nl.
Bijvoorbeeld meer willen weten hoe met nieuwe zonnepanelen uw huis met moderne elektrische radiatoren is te verwarmen? Neem contact op met:


Verduurzamen buurt: vervolg bijeenkomsten met de gemeente Gouda
Wilt u meedenken met het verduurzamen van uw buurt, ervaringen delen, heeft u vragen en ideeën over verdere duurzaamheidsacties, dan wij horen dit graag. Samen met de gemeente Gouda zullen er vervolg bijeenkomsten in de wijken hierover worden georganiseerd.
De eerstvolgende bijeenkomst is voor bewoners van de Hoevenbuurt. Gepland staan ook bijeenkomsten voor de Watergrassen en de Steinenbuurt. Reacties en aanmeldingen zijn welkom op contact@energiecooperatiegouda.nl.

Met vriendelijke groet,

WoonWijzerWinkel
010 747 01 47

 

 

Energie Coöperatie Gouda
06 239 56 999

Vervolgbijeenkomst duurzaamheid Hoevenbuurt op 16 oktober 2017

 

 

Geachte wijkbewoners van de Hoevenbuurt,

Dank voor uw aanwezigheid tijdens duurzaamheidavond op 17 mei en/of de open informatiemarkt over zonnepanelen op 26 juni jl. Tijdens deze bijeenkomsten kon u informatie krijgen over het verduurzamen van woningen in de Hoevenbuurt, energiebesparing, het kopen en huren van zonnepanelen en collectieve wijkacties.

Graag nodigen de gemeente Gouda, bewonersvereniging de Twaalf Hoeven en de Energie Coöperatie Gouda u uit voor een vervolgbijeenkomst over het verduurzamen van de Hoevenbuurt. Deze informele bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 16 oktober as., in basisschool Het Vlot, aanvang 20.00 uur. U kunt aanvullende informatie krijgen, leren van elkaars ervaringen, welke aanvullende maatregelen en collectieve wijkacties mogelijk zijn, en hoe andere buurtbewoners zijn te informeren.

Kunt u laten weten of u komt? Zie hiervoor onderstaande blauwe mailknoppen. Mocht u aanvullende vragen hebben dan kan dat via contact@energiecooperatiegouda.nl .

Wij hopen op uw komst!

Energie Coöperatie Gouda
06 239 56 99

15 oktober 2017: Bloembollen poten in je eigen buurt 2.0


Beste buurtgenoten,

Vorig jaar heeft onze wijkvereniging heeft een buurt cadeauprijs gewonnen. We gaan een deel van de buurtprijs gebruiken om bloembollen te poten. In het voorjaar kunnen we dan allemaal genieten van de bloemen die zullen gaan bloeien.

De doelstelling is om de bollen op verschillende plekken in de buurt te planten, op parkeerplaatsen, langs de Negenhoeven en de Driehoeven, langs de fiets en wandelpaden en daar waar nog een mooi plekje te vinden is.

We zouden het leuk vinden om dit gezamenlijk te doen, een buurtactiviteit. Mocht u interesse hebben om hier aan deel te nemen, dan wil ik u vragen om zich hiervoor aan te melden bij Sonja Regter, Geertruida Hoeve 14, email spm.alsemgeest@hotmail.com

Inloopactiviteiten van De Rotonde.

Door op het onderstaand logo van Gemiva te klikken of via het menu bovenin en dan klikken op Hoevebuurt en Burennetwerk komt u in de agenda van de inloopactiviteiten van De Rotonde. Deze agenda wordt regelmatig ververst.

Agenda inloopcativiteiten De Rotonde

Agenda inloopactiviteiten De Rotonde

In De Rotonde worden laagdrempelige activiteiten georganiseerd voor zowel cliënten van Gemiva als voor de bewoners van onze buurt.

Inloop informatiemarkt zonnepanelen mandag 26 juni!

Beste lezer, beste medewijkbewoner,

Open informatiemarkt met alle informatie

Op maandagavond 26 juni organiseren de gemeente Gouda, de Energie Coöperatie Gouda, bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck en verschillende deskundige partijen een open informatiemarkt over zonnepanelen.

Stands, korte presentaties en voorbeelden van zonnepanelen

Bij de stands kunt u alle informatie krijgen en er zijn verschillende korte presentaties. U kunt de verschillende typen zonnepanelen bekijken én informatie krijgen over bijvoorbeeld het huren van zonnepanelen. Er is uitgebreide voorlichting over zonnepanelen, omvormers, kabels en het montagesysteem, zo ook over service en onderhoudscontracten.

Zeer deskundig advies

Aanwezig zijn verschillende gerenommeerde en deskundige partijen als de Woonwijzerwinkel, Susteen, Zonnegilde en Hallo Stroom. Zij zijn actief in het hele land, werken veel samen met gemeentes en hebben veel kennis. Bovendien hebben zij al veel bewoners van goed advies voorzien. Desgewenst verzorgen zij, vaak met geselecteerde lokale partners, de installatie en het onderhoud. Zij zullen nu ook in Gouda hun entree maken.

Individueel advies én inschrijven collectieve wijkacties

U kunt een afspraak maken voor een advies op maat, inclusief dakscan.

De mogelijkheid bestaat ook om in te schrijven voor de collectieve wijkacties zonnepanelen per wijk, buurt en straat. Met grote collectieve wijkacties in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord willen we als bewoners zorgen voor lagere aanschafkosten, meer groene energie en lagere energie-rekeningen.

Speciaal voor de collectieve wijkacties zijn drie maatwerkpakketten samengesteld, voor elke type huis en voor elke portemonnee: 1) beste kwaliteit, 2) beste prijs/kwaliteit en 3) budgetvariant.

Locatie, tijd, catering

Het is een doorlopende informatiemarkt, u kunt dus komen wanneer u wilt. U bent welkom tussen 19.30 uur en 21.30 uur. De datum is maandagavond 26 juni, de locatie zorgcentrum de Prinsenhof (bij de Burgemeester van Reenensingel / Calslaan). Adresgegevens: zorgcentrum de Prinsenhof, Anna van Meertenstraat 10, 2804 TL Gouda. Zie ook bijgevoegde plattegrond. Tijdens de informatiemarkt zijn consumpties verkrijgbaar.

Toegang gratis

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig. Meer info is te krijgen via contact@energiecooperatiegouda.nl  via http://www.energiecooperatiegouda.nl of onderstaande blauwe mailknop. Ieder is van harte welkom, graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Energie Coöperatie Gouda
Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck
06 239 56 999