Vervolgbijeenkomst duurzaamheid Hoevenbuurt op 16 oktober 2017

 

 

Geachte wijkbewoners van de Hoevenbuurt,

Dank voor uw aanwezigheid tijdens duurzaamheidavond op 17 mei en/of de open informatiemarkt over zonnepanelen op 26 juni jl. Tijdens deze bijeenkomsten kon u informatie krijgen over het verduurzamen van woningen in de Hoevenbuurt, energiebesparing, het kopen en huren van zonnepanelen en collectieve wijkacties.

Graag nodigen de gemeente Gouda, bewonersvereniging de Twaalf Hoeven en de Energie Coöperatie Gouda u uit voor een vervolgbijeenkomst over het verduurzamen van de Hoevenbuurt. Deze informele bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 16 oktober as., in basisschool Het Vlot, aanvang 20.00 uur. U kunt aanvullende informatie krijgen, leren van elkaars ervaringen, welke aanvullende maatregelen en collectieve wijkacties mogelijk zijn, en hoe andere buurtbewoners zijn te informeren.

Kunt u laten weten of u komt? Zie hiervoor onderstaande blauwe mailknoppen. Mocht u aanvullende vragen hebben dan kan dat via contact@energiecooperatiegouda.nl .

Wij hopen op uw komst!

Energie Coöperatie Gouda
06 239 56 99

15 oktober 2017: Bloembollen poten in je eigen buurt 2.0


Beste buurtgenoten,

Vorig jaar heeft onze wijkvereniging heeft een buurt cadeauprijs gewonnen. We gaan een deel van de buurtprijs gebruiken om bloembollen te poten. In het voorjaar kunnen we dan allemaal genieten van de bloemen die zullen gaan bloeien.

De doelstelling is om de bollen op verschillende plekken in de buurt te planten, op parkeerplaatsen, langs de Negenhoeven en de Driehoeven, langs de fiets en wandelpaden en daar waar nog een mooi plekje te vinden is.

We zouden het leuk vinden om dit gezamenlijk te doen, een buurtactiviteit. Mocht u interesse hebben om hier aan deel te nemen, dan wil ik u vragen om zich hiervoor aan te melden bij Sonja Regter, Geertruida Hoeve 14, email spm.alsemgeest@hotmail.com

Inloopactiviteiten van De Rotonde.

Door op het onderstaand logo van Gemiva te klikken of via het menu bovenin en dan klikken op Hoevebuurt en Burennetwerk komt u in de agenda van de inloopactiviteiten van De Rotonde. Deze agenda wordt regelmatig ververst.

Agenda inloopcativiteiten De Rotonde

Agenda inloopactiviteiten De Rotonde

In De Rotonde worden laagdrempelige activiteiten georganiseerd voor zowel cliënten van Gemiva als voor de bewoners van onze buurt.

Inloop informatiemarkt zonnepanelen mandag 26 juni!

Beste lezer, beste medewijkbewoner,

Open informatiemarkt met alle informatie

Op maandagavond 26 juni organiseren de gemeente Gouda, de Energie Coöperatie Gouda, bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck en verschillende deskundige partijen een open informatiemarkt over zonnepanelen.

Stands, korte presentaties en voorbeelden van zonnepanelen

Bij de stands kunt u alle informatie krijgen en er zijn verschillende korte presentaties. U kunt de verschillende typen zonnepanelen bekijken én informatie krijgen over bijvoorbeeld het huren van zonnepanelen. Er is uitgebreide voorlichting over zonnepanelen, omvormers, kabels en het montagesysteem, zo ook over service en onderhoudscontracten.

Zeer deskundig advies

Aanwezig zijn verschillende gerenommeerde en deskundige partijen als de Woonwijzerwinkel, Susteen, Zonnegilde en Hallo Stroom. Zij zijn actief in het hele land, werken veel samen met gemeentes en hebben veel kennis. Bovendien hebben zij al veel bewoners van goed advies voorzien. Desgewenst verzorgen zij, vaak met geselecteerde lokale partners, de installatie en het onderhoud. Zij zullen nu ook in Gouda hun entree maken.

Individueel advies én inschrijven collectieve wijkacties

U kunt een afspraak maken voor een advies op maat, inclusief dakscan.

De mogelijkheid bestaat ook om in te schrijven voor de collectieve wijkacties zonnepanelen per wijk, buurt en straat. Met grote collectieve wijkacties in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord willen we als bewoners zorgen voor lagere aanschafkosten, meer groene energie en lagere energie-rekeningen.

Speciaal voor de collectieve wijkacties zijn drie maatwerkpakketten samengesteld, voor elke type huis en voor elke portemonnee: 1) beste kwaliteit, 2) beste prijs/kwaliteit en 3) budgetvariant.

Locatie, tijd, catering

Het is een doorlopende informatiemarkt, u kunt dus komen wanneer u wilt. U bent welkom tussen 19.30 uur en 21.30 uur. De datum is maandagavond 26 juni, de locatie zorgcentrum de Prinsenhof (bij de Burgemeester van Reenensingel / Calslaan). Adresgegevens: zorgcentrum de Prinsenhof, Anna van Meertenstraat 10, 2804 TL Gouda. Zie ook bijgevoegde plattegrond. Tijdens de informatiemarkt zijn consumpties verkrijgbaar.

Toegang gratis

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig. Meer info is te krijgen via contact@energiecooperatiegouda.nl  via http://www.energiecooperatiegouda.nl of onderstaande blauwe mailknop. Ieder is van harte welkom, graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Energie Coöperatie Gouda
Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck
06 239 56 999

Energiecoaches van start

De Gemeente Gouda en de ODMH (Omgevingsdienst Midden Holland) zetten coaches in om bewoners bewust te maken van hun energiegebruik. Door kleine gedragsveranderingen kan vaak veel energie worden bespaard en dat scheelt ook in de portemonnee.

Een energiecoach kan bij u thuis laten zien hoe u eenvoudig, zonder extra kosten, energie kunt besparen met allerlei handige en praktische tips in en om huis.  Aan het eind van het bezoek heeft u een inschatting hoeveel u ongeveer kunt besparen.

Woont u in de Hoevebuurt? Meld u dan nu aan!
Wilt u gebruik maken van dit aanbod? Mail dan uw naam, adres, postcode en telefoonnummer naar duurzaam@gouda.nl.
We starten in de Hoevebuurt. Woont u in een andere wijk in Gouda? Later dit jaar kunt u zich opgeven voor een advies.
Wees er snel bij, want de eerste 50 aanmeldingen ontvangen een gratis energiebespaarbox.

Op 29 mei ontvingen de energiecoaches een certificaat van wethouder Hilde Niezen. De vrijwilligers hebben hiervoor een driedaagse cursus gevolgd. Ze zijn nu helemaal klaar om op pad te gaan.

 

Bijeenkomst WhatsApp groepen 1 juni 2017

 

Beste medebewoners,

Graag nodigen wij u uit voor een nieuwe bijeenkomst over nieuwe en bestaande whatsapp groepen, donderdag 1 juni, aanvang 20.00 uur (GEWIJZIGD !), in wijkcentrum de Buurtstee, Gildenburg 1, naast winkelcentrum Bloemendaal, aan de kant van de Rabobank.

Alle belangstellenden en whatsapp-coördinatoren uit Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord zijn welkom om hun ervaringen met elkaar te delen. Ook nieuwe  ontwikkelingen als NextDoor komen aan bod.

Ook bewoners die graag een groep in hun eigen buurt willen opstarten of zich willen aansluiten bij een whatsapp groep in hun eigen buurt zijn van harte welkom. Speciaal aandacht is er voor de Zomenbuurt en Gouda Noord.

Aanwezig is ook Esmee van der Plas van de gemeente Gouda, zij houdt zich speciaal bezig met whatsapp groepen in Gouda.

Aanmelden is niet nodig, ieder is welkom.

Met vriendelijke groet,
Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck
06 239 56 999

Nieuwe bijeenkomst WhatsApp groepen 1 juni

Graag nodigen wij u uit voor een nieuwe bijeenkomst over nieuwe en bestaande whatsapp groepen, donderdag 1 juni, aanvang 19.30 uur, in wijkcentrum de Buurtstee.

Alle belangstellenden en whatsapp-coördinatoren uit Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord zijn welkom om hun ervaringen en nieuwe ontwikkelingen als NextDoor met elkaar te delen.

Aanwezig is ook Esmee van der Plas van de gemeente Gouda, zij houdt zich speciaal bezig met whatsapp groepen in Gouda.

Aanmelden is niet nodig, ieder is welkom.

Inloopactiviteiten De Rotonde

De Rotonde is een activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel en is tevens een inloopcentrum voor wijkbewoners.

De Rotonde werkt nauw samen met het wijkteam Plaswijck en met bewonersvereniging De Twaalf Hoeven. Met elkaar organiseren wij allerlei activiteiten.

De inloopactiviteiten van De Rotonde bieden een gevarieerd activiteitenaanbod voor wijkbewoners.

De inloopactiviteiten in De Rotonde zijn activiteiten voor iedereen die er gebruik van wil maken. Het varieert van ontmoeting, gezamenlijke maaltijden, een ruilbibliotheek, computeractiviteiten tot diverse creatieve activiteiten.

Klik hier voor de agenda,