BLOEMBOLLEN POTEN IN JE EIGEN BUURT

bloembollen1

Beste buurtgenoten,

Onze wijkvereniging heeft een buurt cadeauprijs gewonnen. Hartstikke leuk en daar mogen we dan ook best trots op zijn. We gaan een deel van de buurtprijs gebruiken om bloembollen te poten. In het voorjaar kunnen we dan allemaal genieten van de bloemen die zullen gaan bloeien.

De doelstelling is om de bollen op verschillende plekken in de buurt te planten, op parkeerplaatsen, langs de Negenhoeven en de Driehoeven, langs de fiets en wandelpaden en daar waar nog een mooi plekje te vinden is.

We zouden het leuk vinden om dit gezamenlijk te doen, een buurtactiviteit. Mocht u interesse hebben om hier aan deel te nemen, dan wil ik u vragen om zich hiervoor aan te melden bij Sonja Regter. Geertruida Hoeve 14, email spm.alsemgeest@hotmail.com

We zullen eind oktober/begin november een pootdatum inplannen.

bloembollen2

Jeu de boulesbaan

GoodNews

Goed nieuws! Deze week hebben we dan eindelijk de € 3000,- ontvangen die begin dit jaar door het Oranjefonds (buurt cadeauprijs) is toegekend.
Eerder is al beslist dat we van het geld een jeu de boulesbaan aan gaan leggen naast de buurttuin EH/GH, er een betonnen tafeltennistafel kan worden aangeschaft en we de buurt kleurrijker willen maken door er veel meer bloembollen in te poten.

We zijn nu op zoek naar:
– bewoners die de handen uit de mouwen willen steken en willen meehelpen met de aanleg van de jeu de boulesbaan;
– bewoners die het voortouw willen nemen voor plaatsbepaling en draagvlak voor de tafeltennistafel en het onderhoud van de directe omgeving hiervan! ;
– bewoners die (liefst samen met veel kinderen) willen helpen bij het poten van de bollen.

24 september is het nationale burendag. Bij voldoende animo een mooi moment om met de aanleg van de baan te starten.

JeudeBoules

25 september is de jaarlijkse vossenjacht in de buurt. Een mooie gelegenheid aan te geven of je mee wilt helpen met het poten van de bloembollen. Aanschaf en datum moeten nog nader geregeld worden.

bloembollen

Voor de locatiebepaling van de tafeltennistafel (er is eerder als geschikte locatie gesproken over het driehoekig stukje gras tussen EH en GH , maar er zijn er ongetwijfeld meer) geldt dat er ook nog met de gemeente moet worden overlegd. Voor deze locatie zal dan een contract moeten worden opgesteld waarin tussen gemeente en vereniging afspraken worden gemaakt over beheer / onderhoud. Net als bij de buurttuinen en andere (groene) initiatieven het geval is.

Tafeltennistafel

Wil je helpen met de jeu de boulesbaan of tafeltennistafel? Kun je zelf of via buren / familie goedkoop aan benodigde materialen komen?
Mail dan naar leefomgeving@12hoeven.nl o.v.v naam, telefoonnummer en waaraan je wilt meehelpen.

Wil je met de kids helpen met de bloembollen? Laat dit dan op 25 september weten bij de vossenjacht.

Het zou fantastisch zijn als we voldoende aanmeldingen krijgen. Deze oproep komt binnenkort ook op onze www.12hoeven.nl en in de mededelingenborden te hangen.

Namens bestuurs- en werkgroepleden vast hartelijk dank voor jullie medewerking.

Bestuursleden gezocht!

Gezocht

 

 

 

 

 

In maart/april (tijdens de ALV) zullen er bestuursleden afscheid nemen.

Het bestuur is dus op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Wil je meer weten of wil je een keer bij een bestuursvergadering aanschuiven om te kijken of het iets voor je is, stuur dan een mail naar bestuur@12hoeven.nl!

Openlucht Bioscoop dit jaar vrijdagavond 19 augustus !

Beste medebewoners,

Buitenbios

Morgen, vrijdagavond 19 augustus, is er op de Natuurspeelplaats Noorderhout weer een Openlucht Bioscoop. In een sfeervolle omgeving zal er een leuke familiefilm worden gedraaid op een groot scherm van vier bij drie meter. Vorig jaar was dat de animatiefilm Shaun het Schaap, dit jaar zullen de humoristische en bijzondere avonturen van kameleon ‘Rango’ jong en oud aanspreken.

Alle wijkbewoners uit Bloemendaal, Plaswijck, Gouda Noord en Achterwillens zijn vrijdagavond vanaf 20.30 uur welkom. Een kaartje kost 7,50. Een klapstoeltje of zitkleedje meenemen wordt aanbevolen, en een warme trui.

Geluidswal

De film zelf start om 21.30 uur, als het donker genoeg is. Het Noorderhout ligt op de geluidswal, bij de Plaswijckweg/Noordhoef en Zomenbuurt, nabij winkelcentrum Bloemendaal. Graag tot morgen!

Met vriendelijke groet,

Beownersorganisatie / wijkteam Plaswijck
06 239 56 999

Start ‘Buurt Bestuurt’ in Plaswijck, betrokken bewoners die hieraan willen meedoen gezocht!

Beste medebewoner,

Samenwerking bij veiligheid steeds belangrijker

Leefbaarheid en veiligheid in de eigen wijk is voor veel bewoners belangrijk. Er zijn echter veel ontwikkelingen op het gebied van veiligheid: gemeente en politie moeten steeds meer keuzes maken. Samenwerking met alle partners, ook bewoners, wordt daarom steeds belangrijker.

Start ‘Buurt Bestuurt’: inspraak bewoners bij veiligheid

Gouda wil daarom starten met ‘Buurt Bestuurt’. Dit komt uit Rotterdam: bewoners mogen de inzet van politie en stadstoezicht in de eigen wijk gaan meebepalen. Dit uiteraard binnen wet- en regelgeving. In de wijk Plaswijck (postcode 2804) zal Buurt Bestuurt als proef van start gaan.

BuurtBestuurt

Overleg over inzet van veiligheid in de wijk

Er komt regelmatig overleg tussen wijkbewoners, gemeente, wijkagenten, stadstoezicht en een vertegenwoordiger uit Rotterdam. Die bespreekt alle grote en kleine veiligheidszaken in de wijk, zoals bijvoorbeeld specifieke overlast, gebiedsverboden, collectieve inbraakpreventie acties, whatsapp groepen, enz. De bedoeling is dat dit overleg daadwerkelijk medezeggenschap krijgt over toezicht en handhaving in de wijk en buurt.

Gezocht bewoners die hieraan willen en kunnen meedoen

U kunt als bewoner van de wijk hieraan meedoen. Voor dit overleg zoeken gemeente en bewonersorganisatie/wijkteam betrokken bewoners uit de wijk. Iedereen is welkom. Ook inwoners die niet eerder actief zijn geweest, maar wel betrokken zijn bij de veiligheid in de eigen wijk. En daadwerkelijk iets willen bijdragen.

Vooral bewoners uit de Steinenbuurt, de Burgenbuurt, de Lustenbuurt en de Zevenburgen worden uitgenodigd.

Deelname is bedoeld voor bewoners die het wijkbelang voorop stellen, die positief-constructief willen en kunnen meedenken en die zich daadwerkelijk gaan inzetten voor veiligheid. Van u wordt een actieve bijdrage verwacht, zoals medebewoners informeren. Een antecendenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Startbijeenkomst dinsdag 12 juli

As. dinsdagavond 12 juli is de eerste bijeenkomst van het overleg Buurt Bestuurt. Hierbij zijn aanwezig de gemeente Gouda, de wijkagenten, Stadstoezicht, een vertegenwoordiger uit Rotterdam, bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck en bewoners die willen meedoen.

veiligheidspuntGouda

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie, zie www.veiligheidspuntgouda.nl. U kunt zich aanmelden voor het Overleg Buurt Bestuurt via onderstaande blauwe knop. Er wordt dan contact met u opgenomen.

BuurtBestuurt

1000-ste rit nieuw vrijwilligersinitiatief VervoersPuntGouda

Beste medebewoners,

Graag vragen wij uw aandacht voor een begin dit jaar gestart nieuw maatschappelijk vrijwilligersinitiatief: maatwerkvervoer voor Goudse senior bewoners.

Goed en goedkoop vervoer voor Goudse senioren
Zorg- en welzijnsinstellingen constateerden dat er vooral bij Goudse senioren behoefte is aan goed en betaalbaar vervoer. Daarom zijn we met een groep betrokken vrijwilligers begin dit jaar gestart met VervoersPuntGouda: maatwerkvervoer aan inwoners die niet goed geholpen zijn met bestaande vervoersvormen.

VervoersPuntGouda: vervoer van deur-tot-deur én op tijd
VervoersPuntGouda biedt Goudse senioren die (met een beetje hulp) zelfstandig kunnen in- en uitstappen vervoer van-deur-tot-deur, op tijdafspraak, vaak met een begeleider, elke werkdag van 9.00 tot 17 uur. Wij rijden in heel Gouda. De kosten zijn (nu nog) € 2 per rit.

http://www.vervoerspuntgouda.nl/wp-content/uploads/2015/12/Logo-VervoersPuntGouda-3.png

Rit reserveren bij de Telefoon Centrale
Het is ook voor korte ritten zoals voor familiebezoek, een afspraak bij huisarts of kapper, of gewoon om boodschappen te doen. Een rit reserveren kan via de Telefoon Centrale, bij voorkeur zo vroeg mogelijk, elke werkdag bereikbaar van 9 tot 17 uur op telefoonnummer 06 514 33 031.

Eerste maanden sterke groei: afgelopen week de 1000ste rit
De reacties van klanten én van zorg- en welzijnsinstellingen zijn gelukkig vrijwel allemaal (zeer) positief. Ook de gemeente Gouda is positief: het WMO-loket verwijst inmiddels naar VervoersPuntGouda.
Vooral het van deur-tot-deur rijden én het op tijd rijden wordt zeer gewaardeerd. VervoersPuntGouda blijkt bijvoorbeeld ook een uitkomst te zijn voor drukke partners/mantelzorgers.

http://www.vervoerspuntgouda.nl/wp-content/uploads/2016/01/AD-22-01-2016-reportage-vervoerspuntgouda.jpg

Een keer op proef meedoen of meerijden?
Als telefonist, begeleider, planner of chauffeur?

De vraag naar VervoersPuntGouda is zo snel gegroeid dat een extra bus, extra vrijwilligers en extra sponsors nodig zijn. Wilt u een keer meehelpen, bijvoorbeeld bij de TelefoonCentrale of meerijden op de bus? Voor nadere informatie of om mee te doen kunt u bellen met 06 239 56 999 of een mail sturen naar contact@vervoerspuntgouda.nl.
Het is zeer dankbaar vrijwilligerswerk.

Maatschappelijk vrijwilligersproject
VervoersPuntGouda is een onafhankelijke stichting voor maatschappelijke vervoersvoorzieningen, met nu 40 vrijwilligers, zonder winstoogmerk, voortgekomen uit stichting bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck. De accountantscontrole wordt verzorgd door Hogebrug Accountant.

illustration

Website en eigen nieuwsbrief
Meer informatie staat op de website www.vervoerspuntgouda.nl. U kunt zich ook abonneren op een speciale nieuwsbrief van en over VervoersPuntGouda.

Wij hopen op veel steun voor deze nieuwe maatschappelijke voorziening.

Met vriendelijke groet,
Stichting VervoersPuntGouda
Bewonersorganisatie / stichting wijkteam Plaswijck
Informatie: 06 239 56 999
Telefoon Centrale: 06 514 33 031