OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

Beste bewoners,

Tijdens de aankomende Algemene Leden Vergadering van de Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven (22 maart a.s.) zullen de voorzitter (Ben Peters) en de secretaris (Peggy Revet-van Goudzwaard) niet herkiesbaar zijn.

Het bestuur is daarom hard op zoek naar nieuwe bestuursleden.


Bestuurslid zijn neemt, in tegenstelling van wat soms gedacht word, weinig tijd in beslag. We vergaderen ongeveer 1x per kwartaal en hebben daarnaast een aantal momenten (nieuwjaarsborrel, Algemene Leden Vergadering) waarin we met buurtbewoners samen komen. Van een bestuurslid verwachten wij dat deze mee helpt om beslissingen te nemen. Het uitvoerende gedeelte, laten we voor het grootste deel over aan de werkgroepen die er zijn.


Lijkt het je leuk om wat voor onze leuke, mooie, groene en duurzame wijk te betekenen en wil je meer informatie over wat het bestuur allemaal doet?

Stuur dan een mail aan bestuur@12hoeven.nl of reageer onder dit bericht.

 

BELANGRIJK NIEUWS BELANGRIJK NIEUWS BELANGRIJK

BESTE BEWONERS,

WIJ VINDEN HET ONTZETTEND JAMMER DIT BERICHT TE MOETEN PLAATSEN, MAAR DOOR OMSTANDIGHEDEN KAN TOT ONZE GROTE SPIJT DE NIEUWJAARSBORREL VAN MORGEN NIET DOORGAAN!

ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT AUB!

Wij zullen binnenkort met een nieuwe datum komen.

Algemene Leden vergadering

vooraankondigingalv2017

Op 22 maart 2017 Algemene Ledenvergadering. Het is belangrijk dat de bewoners komen, omdat er een aantal belangrijke dingen op de agenda staan, waaronder de bestuurswisseling.

Gezocht

Wij zoeken nog steeds naar nieuwe bestuursleden!

Maak het de inbrekers niet gemakkelijk!

Beste bewoners,

De laatste tijd lijkt het er op dat inbrekers het weer op onze wijk hebben voorzien.

Wij hebben al diverse meldingen ontvangen van bewoners dat er een poging tot inbraak is geweest of dat er daadwerkelijk is ingebroken!!!

Wees alert en bel 112 bij verdachte situaties!

Klik op deze  link naar een folder van de politie met tips voor inbraak preventie!

anti-inbraak

Inning contributie 2016

Bericht van de penningmeester

Inning contributie 2016

contributie2016

De inning van de contributie over 2016 zal in week 45 plaatsvinden.

Het bedrag zal in week 45 automatisch van uw rekening worden afgeschreven of u ontvangt in week 45 de contributiebrief.

 

Opening Jeu-de-Boulesbaan

Vandaag de officiële opening van onze jeu-de-boulesbaan! Wat was het leuk met alle bewoners. Er ontstond zelfs een heuse strijd tussen de mannen en de vrouwen! Wij hopen dat er een hoop bewoners gebruik gaan maken van deze prachtige baan!

Dank aan Thom Dessing van Petanque Vereniging Gouda voor de uitleg!

En nogmaals dank aan Lemckert & Zn. voor de hulp bij de aanleg van onze baan!

Meer foto’s zijn te zien door op onderstaande foto te klikken!

14701009_1086203391501428_853762781391735354_o

En een filmpje met sfeerimpressie over de opening is te zien door hier te klikken!